თუ სწავლა გინდა
   




ციცქიშვილი რუსუდან

პროფესორი, დოქტორი

  • r.tskitskishvili@ug.edu.ge

ბიო

რუსუდან ციცქიშვილი - პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის სკოლაში. ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, აქვს პედაგოგიური, სამეცნიერო და ტრენერად მუშაობის გამოცდილება. არის სამეცნიერო სტატიებისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. საქართველოს უნივერსიტეტში კითხულობს სალექციო კურსებს: ორგანიზაციული ქცევა, ადამიანური რესურსების მართვა და მომხმარებლის ქცევა.