თუ სწავლა გინდა
   
ციცქიშვილი რუსუდან

პროფესორი, დოქტორი

  • r.tskitskishvili@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფსიქოლოგია ფსიქოლოგიის მეცნეირებათა კანდიდატი /
2 ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფსიქოლოგია მაგისტრი Jul 15 1985 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ი/მ ვ მარგველაშვილის კლინიკა ექიმი რეზიდენტი 2012 2014
2 ამერიკის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი ლექტორი 2006
3 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ლექტორი 2005 2006
4 შვეიცარიის განვითარებისა და კოოპერაციის სააგენტო, ბავშვებში ტოლერანტობის აღზრდის პროექტი კონსულტანტი 2005 2006
5 პერსონალის მენეჯმენტის ცენტრი, ორგანიზაციებისა და პერსონალის თვისობრივი კვლევები ფსიქოლოგი 2001 2003
6 სოციალური უნარების ტრენინგი: ტრენინგული პროგრამები ,,უფლებამოსილებითი განათლება”, დაფინანსებული ღია საზოგადოება -საქართველოს მიერ ტრენერი, დირექტორი 2000 2007
7 მარკეტინგული და სოციალური კვლევები საქართველოში, მასმედიის თვისობრივი კვლევები ფსიქოლოგი 1996 2001
8 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი დეკანის მოადგილე 1993 1997
9 სახელმწიფო მეთაურის ოფისი, ანალიზისა და პროგნოზის განყოფილება ექსპერტი 1991 1994
10 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი ლექტორი 1989

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Тенденция изменения гендерных ролей в современной Грузии 2000
2 ინტერპერსონალურ ურთიერთობათა გავლენა ქართველი ახალგაზრდების მიერ ბედნიერების განცდაზე 2003
3 ტელევიზია, როგორც ინტერპერსონალური ურთიერთობების დეფიციტის კომპენსატორი 2003
4 მნიშვნელოვან სხვებთან იდენტიფიკაციის გავლენა საკუთარი თავის შესახებ წარმოდგენაზე 2003
5 ქალი პოლიტიკოსის იმიჯი ქართულ მასმედიაში, კრებულში: ქალი და საარჩევნო პროცესი 2004
6 სახელმძღვანელო ტრენერებისათვის "უფლებამოსილებითი განათლება" (ავტორთა ჯგუფი) 2007
7 დროის ეფექტური მართვა, როგორც წარმატების აუცილებელი პირობა 2010
8 გამყიდველის სოციალური გავლენის პრინციპები ყიდვის პროცესში 2011
9 სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები 2012