პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


რუხაძე რუსუდან

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო Aug 10 1994 12:00AM/
2 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო Jun 25 1998 12:00AM/
3 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამართალი Jun 25 1998 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 სადაზღვევო კომპანია "ალდაგი" სამსახურის უფროსი, დირექტორთა საბჭოს წევრი 1999.07.01 2006.12.31
2 "ჩემი ოჯახის კლინიკა" გენერალური დირექტორის მოადგილე 2007.01.01 2008.02.29
3 "სახალხო დაზღვევა" გენერალური დირექტორის მოადგილე 2008.03.01 2008.09.30
4 საქართველოს ეროვნული ბანკი მთავარი სპეციალისტი 2008.10.01 2010.09.14
5 საქართველოს შრომის, ჯანმრთლობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი 2010.09.15 2013.07.10
6 საქართველოს შრომის, ჯანმრთლობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილის მრჩეველი 2013.07.10 2013.10.15
7 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი