თუ სწავლა გინდა
   
შეყილაძე ნელი

მოწვეული ლექტორი, ბაკალავრი


ბიო

ნელი შეყილაძე - მოწვეული სპეციალისტი საქართველოს უნივერსიტეტში 2016 წლიდან, საჯარო ადმინისტრირების ბაკალავრი, ამჟამად სწავლობს ამავე უნივერსიტეტში და სწავლის დასრულების შემდეგ მიენიჭება მაგისტრის ხარისხი საჯარო მმართველობაში. უძღვება საჯარო ადმინისტრირების კურსებს საბაკალავრო სწავლების საფეხურზე. გავლილი აქვს სტაჟირება საქართველოს უნივერსიტეტში, საჯარო ადმინისტრირების დეპარტამენტის უფროსის თანაშემწის პოზიციაზე. ასევე მუშაობდა შ.პ.ს. მნათობში, რეკლამის მენეჯერისა და ფსიქოპროექტში ინტერვიუერის პოზიციაზე.  მას აქვს გუნდური და დამოუკიდებლად მუშაობის, ინფორმირების, ტრენინგის ჩატარების, სხვადასხვა პროექტების დაგეგმვისა და მართვის გამოცდილება, რაც ხელს შეუწყობს მას თავისი მოვალეობების შესრულებაში.