თუ სწავლა გინდა
   
შეყილაძე ნელი

მოწვეული ლექტორი, ბაკალავრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის Nov 18 2013 12:00AM/
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის საჯარო მმართველობა 11/20/2014/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი საჯარო ადმინისტრირების დეპარტამენტის უფროსის თანაშემწე 10/14/2013 05/01/2014
2 შ. პ. ს. მნათობი რეკლამის მენეჯერი 10/01/2014 05/01/2015
3 ფსიქოპროექტი ინტერვიუერი 04/04/2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი