პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ვასაძე მანანა

,

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ი.ჭავჭავაძის სახ.უცხო ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი ინგლისური ენის Jun 30 1976 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მასწავლებელი 1997.09.01 2009.09.30
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.11.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი