თუ სწავლა გინდა
   
ვასაძე მანანა

მოწვეული ლექტორი,


ბიო

მანანა ვასაძე- მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში. უძღვება ინგლისური ენის კურსს. აქვს ბაკალავრის ხარისხი მიღებული ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. აქვს ინგლისური ენის სწავლების სერტიფიკატი,მიღებული Ballsbridge College of Further Education, ირლანდია, დუბლინში. აქვს ინგლისური ენის მასწავლებლად მუშაობის, აგრეთვე, ინგლისურენოვანი ტრენინგების, ლექცია- სემინარებისა და პრაქტიკული საქმიანობის მრავალწლიანი გამოცდილება საქართველოსსა და ირლანდიაში.