თუ სწავლა გინდა
   
ბიტმალკიშევ დავით

ვებ-დეველოპერი, მოწვეული ლექტორი,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ინფორმაციული ტექნოლოგიები Dec 31 2013 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ვებ-დეველოპერი 2013.12.01
2 UG სკოლა IT მენეჯერი/ვებ-დეველოპერი 02/17/2014
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი 02/08/2016

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი