თუ სწავლა გინდა
   
გოლოვაჩოვა ელენე

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ი.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტი (თსუ) მედიცინა/სტომატოლოგია დიპლომირებული მედიკოსი 04/10/2008/
2 დიპლომი შემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი ორთოდონტია ექიმი-ორთოდონტი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ი.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მიწვეული პედაგოგი 2014
2 I სტომატოლოგიური კლინიკა ექიმი-ორთოდონტი 2012 2013
3 შპს "ორთოდონტიული ცენტრი" ექიმი-ორთოდონტი 2010
4 ი.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სტუდენტური თვითმართველობის წევრი, სტომატოლოგიური ფაკულტეტის კოორდინატორი 2006 2007
5 შპს "კოლგეიტი" სტიპენდიანტი, ქ.თბილისის საჯარო სკოლებში ჩატარებული საქველმოქმედო აქციის მონაწილე 2005 2007
6 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი მიწვეული პედაგოგი 02/18/2013 2015

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 მესამე მოლაარის პირველადი ადენტიის სიხშირე და მისი ამოჭრის ალბათობის განსაზღვრა 2014