თუ სწავლა გინდა
   
გოლოვაჩოვა ელენე

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი


ბიო

ელენე გოლოვაჩოვა- მოწვეული სპეციალისტი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  სკოლაში. აქვს მაგისტრის ხარისხი. აქვს ორთოდონტიულ ცენტრში კლინიკური მუშაობის გამოცდილება. ასევე აქვს სტუდენტებთან და რეზიდენტებთან სწავლების გამოცდილება. არის სერტიფიცირებული ექიმი-სტომატოლოგი ორთოდონტი. ფლობს ინგლისურ ენას ( C1 დონე, დადასტურებული გამოცდით). ეს ყოველივე აძლევს მას აღნიშნული კომპონენტის სწავლის შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელ კომპეტენციას DENT4140 Orthodontics I (propaedeutics) (ორთოდონტია I (პროპედევტიკა)), DENT 4230 Orthodontics II (Diagnostics and orthodontic appliances), DENT5130  Orthodontics III (Craniofacial anomalies and their treatment methods), DENT5230 Orthodontics IV (Adult orthodontics) კურსების წასაყვანად.