თუ სწავლა გინდა
   
ოქროპირიძე თამარი

მოწვეული ლექტორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახ.სამედიცინო ინსტიტუტი სტომატოლოგია ექიმი სტომატოლოგი 06/25/1988/
2 თსსი სტომატოლოგია მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი 01/15/2004/
3 საქართველოს სახ. სამედიცინო აკადემია სტომატოლოგია მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი 12/27/1995/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი სტომატოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 09/01/2002

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ორიგინალური კომპიუტერული პროგრამა სტუდენტთათვის - სიტუაციური ამოცანები და ტესტები თერაპიულ სტომატოლოგიაში 1998
2 თერაპიული სტომატოლოგია - სახელმძღვანელო 2001
3 კბილის არხის საბჟენი სამკურნალო პასტა - სასარგებლო მოდელი U1021 2002
4 ჰიდროქსიაპატიტ - ფაგი ( HA - ფაგი ) სასარგებლო მოდელი - U 994 2002
5 თერაპიული სტომატოლოგია (საფანტომო კურსი)- სახელმძღვანელო სერთიფიკატიN1074 2004
6 პაროდონტისა და პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის დაავადებები - სახელმძღვანელო მოწმობაN1745 2005
7 ქვედა ტუჩის გავრცელებული კიბოს მკურნალობის უახლოესი და შორეული შედეგების ანალიზი 2006
8 გაპკოლის გამოყენება საშუალო და მძიმე ფორმის პაროდონტიტებისა და ცისტექტომიის შემდგომი პათოლოგიური კერის კომპლექსურ მკურნალობაში 2006
9 ქერასობის გამოყენება ქრონიკული პაროდონტიტის და ცისტექტომის კომპლექსურ მკურნალობაში 2007
10 პაროდონტიტის სამკურნალოდ გამოყენებული ოსტეოპლასტიური მასალები 2008
11 ქრონიკული გენერალიზებული პროგრესირებადი პაროდონტიტის კომპლექსური მკურნალობა და მისი ეფექტურობის განსაზღვრა რენტგენოდიაგნოსტიკური კვლევით 2012
12 ინოვაციური მიდგომა უმაღლესი სკოლის სასწავლო პროცესში 2012
13 Cytological Issues of Kuriosin's Influence on the Inflammatory Processes in Parodontal Tissues 2013
14 Issues of stimulating Osteogenesis Through the Pediodontology 2013
15 Experimental Usage of Plasmatic Irradiation for Osteogenesis Stimulation 2013
16 HA -ფაგის გამოყენება პაროდონტიტის კომპლექსურ მკურნალობაში 2014