თუ სწავლა გინდა
   
ოქროპირიძე თამარი

მოწვეული ლექტორი, დოქტორი


ბიო

თამარ ოქროპირიძე- მოწვეული სპეციალისტი, საქართველოს უნივერსიტეტის--- სკოლაში. აქვს მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის კვალიფიკაცია. მას აქვს სტომატოლოგიურ კლინიკაში სტუდენტთა და რეზიდენტთა სწავლების და კლინიკური მუშაობის გამოცდილება. ასევე  გამოცემული აქვს მონოგრაფია და სამედიცინო პუბლიკაციები. მოგებული აქვს ინგლისურენოვანი და ქართულენოვანი სამეცნიერო გრანტები.. იგი არის სერტიფიცირებული ექიმი-სტომატოლოგი თერაპევტი. ფლობს ინგლისურ ენას (C1 დონე, დადასტურებული გამოცდით). ყოველივე აძლევს მას საშალებას საგნების DENT2140 Therapeutic Dentistry I (propaedeutics) DENT2240 Therapeutic Dentistry II (Cardiology), DENT3170 Therapeutic Dentistry III (Endodontics Part I), DENT 3250 Therapeutic Dentistry IV (Endodontics Part II ), DENT 4250 Therapeutic Dentistry V, DENT4240 Therapeutic Dentistry VI (Clinical Parodontology), DENT5140 Therapeutic Dentistry VII( ლორწოვანი გარსის დაავადებები I ნაწილი), DENT5140 Therapeutic Dentistry VIII (Diseases of Oral Mucosa Part II) სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის აუცილებელ კომპეტენციას.