პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ოქროპირიძე თამარი

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახ.სამედიცინო ინსტიტუტი სტომატოლოგია ექიმი სტომატოლოგი 06/25/1988/
2 თსსი სტომატოლოგია მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი 01/15/2004/
3 საქართველოს სახ. სამედიცინო აკადემია სტომატოლოგია მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი 12/27/1995/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი სტომატოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 09/01/2002

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 გაპკოლის გამოყენება საშუალო და მძიმე ფორმის პაროდონტიტებისა და ცისტექტომიის შემდგომი პათოლოგიური კერის კომპლექსურ მკურნალობაში 2006
2 ქერასობის გამოყენება ქრონიკული პაროდონტიტის და ცისტექტომის კომპლექსურ მკურნალობაში 2007
3 ქრონიკული გენერალიზებული პროგრესირებადი პაროდონტიტის კომპლექსური მკურნალობა და მისი ეფექტურობის განსაზღვრა რენტგენოდიაგნოსტიკური კვლევით 2012
4 ინოვაციური მიდგომა უმაღლესი სკოლის სასწავლო პროცესში 2012
5 Cytological Issues of Kuriosin's Influence on the Inflammatory Processes in Parodontal Tissues 2013
6 Issues of stimulating Osteogenesis Through the Pediodontology 2013
7 Experimental Usage of Plasmatic Irradiation for Osteogenesis Stimulation 2013
8 პაროდონტიტის სამკურნალოდ გამოყენებული ოსტეოპლასტიური მასალები 2008
9 ქვედა ტუჩის გავრცელებული კიბოს მკურნალობის უახლოესი და შორეული შედეგების ანალიზი 2006
10 თერაპიული სტომატოლოგია - სახელმძღვანელო 2001
11 თერაპიული სტომატოლოგია (საფანტომო კურსი)- სახელმძღვანელო სერთიფიკატიN1074 2004
12 პაროდონტისა და პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის დაავადებები - სახელმძღვანელო მოწმობაN1745 2005
13 კბილის არხის საბჟენი სამკურნალო პასტა - სასარგებლო მოდელი U1021 2002
14 ჰიდროქსიაპატიტ - ფაგი ( HA - ფაგი ) სასარგებლო მოდელი - U 994 2002
15 ორიგინალური კომპიუტერული პროგრამა სტუდენტთათვის - სიტუაციური ამოცანები და ტესტები თერაპიულ სტომატოლოგიაში 1998
16 HA -ფაგის გამოყენება პაროდონტიტის კომპლექსურ მკურნალობაში 2014