პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ჯგერენაია მანუჩარ

,

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 კლასიკური და ტრადიციული მედიცინის აკადემია სტომატოლოგიური სტომატოლოგი თერაპევტი 06/30/2006/
2 უნივერსიტეტი გეომედი სტომატოლოგია ექიმი სტომატოლოგი 02/01/2008/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი ლექტორი 09/15/2010

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი