თუ სწავლა გინდა
   
ახვლედიანი მარიამი

მოწვეული სპეციალისტი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი/თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი მედიცინა ლიცენზირებული სტომატოლოგი 2012-01-01/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი