თუ სწავლა გინდა
   
წიკლაური ხათუნა

პროფესორი, დოქტორი

  • kh.tsiklauri@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 Agence Universitaire de la Francophonie Formation de Formateur aux Technologies de l Information Recherche de l information scientifique et techique sur l internet Dec 15 2008 12:00AM/
2 COURS METHODOLOGIQUES UNIVERSITE D’ETAT IVANE DJAVAKHICHVILI DE TBILISSI – Centre des langues ჰუმანიტარული ... Oct 31 2009 12:00AM/
3 Campus numérique francophone de Tbilissi . L Agence universitaire de la Francophonie Formation permanente en Linux. CERTIFICAT de STAGE - Formation permanente en Linuxe Dec 9 2010 12:00AM/
4 International Federation of Language Teacher Associations FIPLV International Federation of Language Teacher Associations Nov 16 2012 12:00AM/
5 TRANSFER_GEORGIE,Foormation permanente, Region Europe centrale et orientale Agence universitaire de la Francophonie en partenariat avec l Universite I.Djavakhishvili d Etat de Tbilissi ,,, Jan 18 2013 12:00AM/
6 TRANSFER_GEORGIE,Foormation permanente, Region Europe centrale et orientale ... Professeur titulaire Jul 5 2013 12:00AM/
7 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი CENTRE DES LANGUES Formation d enseignants aux méthodologies modernes FLE Jul 9 2010 12:00AM/
8 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფრანგული ენა და ლიტერატურა ფილოლოგის ფრანგული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი Jan 1 1900 12:00AM/
9 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თსუ ენათა ცენტრი .... Nov 29 2012 12:00AM/
10 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საზღვარგარეთის ისტორიის კათედრა ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი Jan 1 1900 12:00AM/
11 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი ფილოლოგიის დოქტორი (კანდიდატი , ფილოლოგიის დოქტორი Jan 2 2007 12:00AM/
12 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარული, თსუ ენათა ცენტრი ფრანგული ენის მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი Nov 29 2012 12:00AM/
13 FIPLV (International Federation of Language Teacher Associations/ ), MAG (Multilingual Association of Georgia). TEACHING STRATEGIES /
14 საქართველოს უნივერსიტეტი Langue of Young Diplomats Certificate of Completion Communication Strategies in Politics/
15 საქართველოს უნივერსიტეტი Langue of Young Diplomats Certificate of Completion April 2014 Tbilisi, Georgia/
16 Formation: "Technique de la représentation des connaissances" Région Europe centrale et orientale Certificat de stage 10/07/2015/
17 Agence universitaire de la Francophonie en partenariat avec l Universite I.Djavakhishvili d Etat de Tbilissi Agence universitaire de la Francophonie en partenariat avec l Universite I.Djavakhishvili d Etat de Tbilissi ,Foormation permanente, Region Europe centrale et orientale 02/02/2016/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2011
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2007 2011
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი ასოცირებული პროფესორი 2006
4 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიი, ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი 2005 2006
5 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დ/ე ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი დეკანის მოადგილე 2002 2006
6 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საზღვარგარეთის ლიტერატურის კათედრა მასწავლებელი 2000 2006
7 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფრანგული ენის კათედრა მასწავლებელი 1998 2000

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 მარი ბროსე . არქეოლოგიური მოგზაურობა სამეგრელოსა და აფხაზეთში (ფრანგულიდან ქართული თარგმანი). 2006
2 LES AVATARS DE L’ÉNONCIATION DANS L’ÉTRANGER D’ALBERT CAMUS 2006
3 Camus as a Philosopher and His Concept of Innocence. 2007
4 სამუელ ბეკეტის ხილული სამყაროს ირეალურობა უხილავის რეალურობასთან 2007
5 მონოგრაფია - ალბერ კამიუ– ფილოსოფოსი და მისი უდანაშაულობის კონცეფცია“ 2007
6 “აბსურდული ადამიანის” უდანაშაულობის კონცეფცია (ალბერ კამიუს ესეს “სიზიფეს მითის” მიხედვით 2008
7 “კამიუს აბსურდის ფილოსოფიისათვის” 2008
8 ‘Univers Proustien. 2011
9 ა.კამიუს სამყაროს შემეცნების შეუძლებლობის პრობლემა. 2012
10 ასოციაციური ტექნიკა და მხატრული დრო მარსელ პრუსტის ნაწარმოებში 2012
11 ნეოლოგიზმები თანამედროვე ფრანგულ ენაში. 2012
12 აბსურდული სამსჯავრო 2012
13 ალბერ კამიუ ფილოსოფოსი და მისი უდანაშაულობის კონცეფცია 2012
14 ილია ჭავჭავაძე და ფრანგული მწერლობა 2012
15 მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის შესავალი 2012
16 მეტად საჭირო წიგნი 2012
17 ხოსე ლუის ბორხესი – მოთხრობები „ალეფის“ ციკლიდან 2012
18 Idea against Others Ideas Caligula – History of Supreme Suicide 2012
19 MOT, PAROLE ET SILENCE LES AVATARS DE L ÉNONCIATION DANS L ÉTRANGER D’ALBERT CAMUS 2012
20 Problem of Supreme Suiside in Albert Camus' works 2013
21 დრო, როგორც გარეგნული საგნობრივი სამყაროს ისტორია მარსელ პრუსტის ნაწარმოებში "სვანის მხარეს" 2015
22 მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის შესავალი 2015
23 "ცნობიერების ნაკადის" ტექნიკა მარსელ პრუსტის ნაწარმოებში "სვანის მხარეს" 2015
24 ამერიკული ლიტერატურის ისტორია (სალექციო კურსი) 2016
25 ინგლისური ლიტერატურა1 (სალექციო კურსი) 2016