თუ სწავლა გინდა
   
ავალიშვილი მარიამ

პროფესორი, დოქტორი

  • m.avalishvili@ug.edu.ge

ბიო

მარიამ ავალიშვილი –  საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიისა და მათემატიკის სკოლის პროფესორია, ფიზიკა–მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, 2008-2010 წლებში იყო საქართველოს უნივერსიტეტის მათემატიკის სკოლის დირექტორი, 2010-2012 წლებში კი საქართველოს უნივერსიტეტის მათემატიკისა და ინფორმატიკის სკოლის დირექტორი,  გამოქვეყნებული აქვს 65 პუბლიკაცია, მათ შორის 10 იმპაქტ–ფაქტორის მქონე ჟურნალებში და 5 სახელმძღვანელო, იგი მრავალი საერთაშორისო კონფერენციისა და სიმპოზიუმის მონაწილეა, არის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის, INTAS-ისდა სოროსის გრანტების მონაწილე, მიღებული აქვს: ღირსების ორდენი, საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ჯილდო საუკეთესო სამეცნიერო ნაშრომისათვის, სომხეთის განათლების სამინისტროს და მეცნიერებათა ნაციონალური აკადემიის საპატიო სიგელი საუკეთესო მოხსენებისათვის, საქართველოს პრეზიდენტის, სოროსის, ილია ვეკუას და ჯორჯ შულცის სტიპენდიები, აქვს მათემატიკის სხვადასხვა მიმართულებებით პედაგოგიური და სამეცნიერო მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. ჰყავს მეუღლე და შვილი.