თუ სწავლა გინდა
   
გუმბერიძე ნონა

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი ფსიქოლოგი 1900-01-01/
2 ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ფსიქოლოგი 1900-01-01/
3 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების Apr 4 2004 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 01032013

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი