თუ სწავლა გინდა
   
გუმბერიძე ნონა

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი


ბიო

ნონა გუმბერიძე- მოწვეული სპეციალისტი, საქართველოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში. აქვს მაგისტრის ხარისხი მიღებული ფსიქოლოგიაში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწმიფო უნივერსიტეტიდან. უძღვება განვითარების ფსიქოლოგიის კურსს. მას გავლილი აქვს სხვადასხვა ფსიქოთერაპიული მიმართულების სასწავლო კურსები. აქვს ზრდასრულთა სწავლების გამოცდილება.