თუ სწავლა გინდა
   
თიაბაშვილი თინათინ

ასისტენტ პროფესორი, ექსპერტი, დოქტორი


ბიო

თინათინ თიაბაშვილი- ასისტენტ პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში. უძღვება პიროვნების ფსიქოლოგიის კურსს. აქვს მიღებული მაგისტრის ხარისხი ზოგად ფსიქოლოგიასა და ფსიქოლოგიის ისტორიაში და ამჟამად არის სადოქტორო საფეხურის სტუდენტი „ცხოვრების ხარისხი და ფსიქოკონსულტირების“ განხრით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. არის ანალიტიკური ფსიქოლოგიის საერთაშორისო ასოციაციის (IAAP) რუტერი და ჩართულია ტრენინგ პროგრამაში, რომელიც საერთაშორისო სპეციალისტის მომზადებას გულიხმობს ანალიტიკურ ფსიქოლოგიაში. ასევე აქვს ზრდასრულთა ტრენინგების შექმნისა და ჩატარების მრავალწლიანი გამოცდილება.