თუ სწავლა გინდა
   
ცისკაძე მარიამ

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • m.tsiskadze@ug.edu.ge

ბიო

ცისკაძე მარიამ-ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში. 1982 წელს დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. 1981-1991 მეცნიერ-თანამშრომელი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტში. 1991-1999  მოსამართლე თბილისის საქალაქო სასამართლოში.