პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
ცისკაძე მარიამ

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • m.tsiskadze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული იურიდიულ მეცნირებათა კანდიდატი /
3 მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2007
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი პროფესორი 2005
3 თბილისის საოლქო სასამართლო მოსამართლე 1999 1999
4 საქართველოს უზენაესი სასამართლო მოსამართლე 1999
5 თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 1991 1999
6 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი მეცნიერ თანამშრომელი 1981 1991
7 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი მეცნიერ თანამშრომელი

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 სხეულის დაზიანებისათვის არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურების პრობლემა საქართველოს კანონმდებლობაში 2009