პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ჯანჯარია მარიამ

, მაგისტრი

  • m.janjaria@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ–ტექნიკური სოციალურ მეცნიერბათა ბაკალავრი /
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი /
3 საქართველოს უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირება /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 არასამთავრობო ორგანიზაცია “ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა დამკვირვებელი 2004 2004
2 ჟურნალი “ექსპრესი” ჟურნალისტი 2006 2006
3 გაზეთ “ობზერვერის” (“24 საათის“ დამატება) ჟურნალისტი, რედაქტორი 2006 2007
4 ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საზოგადოებრივ საქმეთა დეპარტამენტის ინტერნი 2007 2008
5 საქართველოს უნივერსიტეტი ბიბლიოთეკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 2008 2008
6 საქართველოს უნივერსიტეტი კანცელარიისა და კადრების განყოფილების უფროსი 2008
7 საქართველოს უნივერსიტეტი ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი 2014.01.01 2015.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1
2 ბავრაყი, ბაირაღი, დროშა 2007