თუ სწავლა გინდა
   
ჯანჯარია მარიამ

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი, მოწვეული სპეციალისტი,

  • m.janjaria@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ–ტექნიკური სოციალურ მეცნიერბათა ბაკალავრი /
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი /
3 საქართველოს უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირება /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი 2014.01.01 2015.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ბიბლიოთეკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 2008 2008
3 საქართველოს უნივერსიტეტი კანცელარიისა და კადრების განყოფილების უფროსი 2008
4 ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საზოგადოებრივ საქმეთა დეპარტამენტის ინტერნი 2007 2008
5 ჟურნალი “ექსპრესი” ჟურნალისტი 2006 2006
6 გაზეთ “ობზერვერის” (“24 საათის“ დამატება) ჟურნალისტი, რედაქტორი 2006 2007
7 არასამთავრობო ორგანიზაცია “ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა დამკვირვებელი 2004 2004

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1
2 ბავრაყი, ბაირაღი, დროშა 2007