თუ სწავლა გინდა
   
შავთვალაძე ნანა

პროფესორი, დოქტორი

  • n.shavtvaladze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგიის ფაკულტეტი ფილოლოგიის მეცნიერბათა კანდიდატი /
2 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგიური მაგისტრი Dec 22 1990 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ,,ასწავლე და ისწავლე საქართველოში" 110 გვერდიანი ქართული ენის შესასწავლი მასალის შექმნა უცხოელი მოხალისეებისათვის. ავტორი და ტრენერი. 2010 2010
2 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ,,არაქართველთათვის შექმნილი I, II და III დონეების სახელმძღვანელო ,,თავთავის" წიგნების კვლევა. ექსპერტი 2008 2009
3 დიდი ბრიტანეთის საელჩო თბილისში დირექტორი/ენის ინსტრუქტორი 2007 დღემდე
4 თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტი აკადემიური სტატუსის მიმნიჭებელ კომისიაში ფილოლოგიურ მეცნიერებათა ექსპერტი 2006 2006
5 ევროკავშირი ევროკომისიის წარმომადგენლობა საქართველოში დირექტორი/ენის ინსტრუქტორი 2004 2009
6 აშშ საელჩო თბილისში დირექტორი/ენის ინსტრუქტორი 1998 დღემდე
7 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული სკოლა–ლიცეუმი ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 1998 2004
8 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დოცენტი 1998 2005
9 ქართული ენის საერთაშორისო ცენტრი ქართული ენის მასწავლებელი 1998 2005
10 თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, "ენების ცენტრი" დოცენტი 1998 დღემდე
11 55–ე საშუალო სკოლა ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 1989 2002

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 გრამატიკული კონსტრუქციების დაუფლების საშუალებები ქართული ენის სწავლების პირველ დონეზე სახელმძღვანელო ,,ბილიკის" მიხედვით 2006
2 ,,ვიკითხოთ და ვწეროთ"- აკადემიური წერა; ნაწილი მეორე 2006
3 როგორ ვასწავლით ქართულს, როგორც უცხო ენას“ 2007
4 სერია ,,ბილიკი" სამუშაო რვეული II 2007
5 ,,მოუსმინეთ ქართულ დიალოგებს II" СD–ით. 2008
6 სერია ,,ბილიკი I" ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის СD–ით. 2008
7 ,,მოუსმინეთ ქართულ დიალოგებს I" СD–ით. 2008
8 სერია ,,ბილიკი I" სამუშაო რვეული 2009
9 სერია ,,ბილიკი II" ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის СD–ით. 2009
10 სერია ,,ბილიკი I" საკითხავი მასალა – დიალოგები 2009
11 სერია ,,ბილიკი I" ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის СD–ით. 2009
12 სახელმძღვანელო ,,აკადემიური წერა"და მისი ძირითადი პრინციპები 2010
13 ქართული ზმნის პარადიგმათა ელექტრონული ვერსია და მისი მნიშვნელობა უცხოელთათვის ქართული ენის სწავლების პროცესში 2010
14 ქართულის, როგორს უცხო ენის, დონის სახელმძღვანელოს შექმნის ძირითადი პრინციპები 2010
15 ქართული ენა როგორ ვასწავლოთ ადვილად უცხოელებს 2010
16 ქართული ფრაზეოლოგიური ინგლისურ–ქართული ლექსიკონი 2010
17 აკადემიური წერა 2010
18 მონოგრაფია ”თავისებურ ზმნათა ისტორიის, სტრუქტურისა და სწავლების შესახებ” 2011
19 სახელმძღვანელო ,,აკადემიური წერა"და მისი ძირითადი პრინციპები 2011
20 ლექსიკოგრაფია და ლექსიკის დაუფლების საშუალებები ქართული ზმნის სწავლებისას 2011
21 ,,ჟურნალისტ-გამომძიებლის სახელმძღვანელო"-რედაქტორი 2011
22 ,,ყოველდღიური ქართული" 2012
23 მონოგრაფია ”ქართული თავისებური მზნები ძველ გრამატიკებში” 2012
24 აკადემიური წერა 2012
25 ,,საკომუნიკაციო ქართული I" 2012
26 ,,ქართულ-ინგლისური ფრაზეოლოგიური ლექსიკონი" 2012
27 ,,ვიკითხოთ და ვწეროთ"; აკადემიური წერა II ნაწილი 2012