თუ სწავლა გინდა
   
ჩიხლაძე ნინო

ასოცირებული პროფესორი, ექსპერტი, დოქტორი

  • n.chikhladze@ug.edu.ge

ბიო

ნინო ჩიხლაძე - ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში. ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, შალვა ამირანაშვილის სახელობის მუზეუმის მონუმენტური მხატვრობის ფონდის კურატორი. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო სტატიები, მონოგრაფიები, მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო, რესპუბლიკურ და ადგილობრივ კონფერენციებში. არის გამოფენების კურატორი.