თუ სწავლა გინდა
   
კუტალია ეკატერინე

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • e.kutalia@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 English book Georgia სემინარი მეთოდოლოგიაში . Jan 1 1900 12:00AM/
2 The language project- England, Bristol Intensive course for Foreign teachers of English. 50 hours of practical classroom work and observation . Jan 1 1900 12:00AM/
3 ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინგლისური ენა და ლიტერატურა ინგლისური და გერმანული ენების მასწავლებელი Jun 4 2002 12:00AM/
4 საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოების წარმომადგენლობა საქართველოში The Graduate Record Examination -GRE® revised General Test CERTIFICATE- The Graduate Record Examination -GRE® revised General Test Jul 26 2012 12:00AM/
5 საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია ტრეინინგი- ინგლისური ენის სრულყოფა . Jan 1 1900 12:00AM/
6 საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია ტრეინინგი- 15 hour-in service training course Classroom language . Jan 1 1900 12:00AM/
7 საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია ტრეინინგი- Developing writing skills (DWS) . Jan 1 1900 12:00AM/
8 საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია ტრეინინგი-16 hour-in-service C1 level training . Jan 1 1900 12:00AM/
9 საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია ტრეინინგი-20 hour –in service –training course Academic Writing. . Jan 1 1900 12:00AM/
10 საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია ტრეინინგი-40 hour-in-service training course Business English (BE) . Jan 1 1900 12:00AM/
11 საქართველოს უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა-ინგლისური ფილოლოგია ფილოლოგიის დოქტორი Jan 1 1900 12:00AM/
12 საქართველოს უნივერსიტეტი ტრეინინგი 6 hour training course Research Methods . Jan 1 1900 12:00AM/
13 საქართველოს უნივერსიტეტი ტრეინინგი- 6 hour training course Teaching Strategies . Jan 1 1900 12:00AM/
14 საქართველოს უნივერსიტეტი ტრეინინგი- 6 hour training course Technology tools for Education . Jan 1 1900 12:00AM/
15 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მაგისტრის აკადემიური ხარისხი Feb 20 2008 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 27.10.2012
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01
3 ი. ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინგლისური ენის ლექტორი 2007/09/01 2009/09/01
4 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი; ენების ცენტრის ზოგადი ინგლისური ენისა და სერტიფიცირების პროგრამის კოორდინატორი 2007/09/01 2010/09/01
5 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ინგლისური ენის ლექტორი; ტოეფელის ცენტრის- TOEFL iBT TCS and TCA ადმინისტრატორი 2006/09/01 2007/12/25
6 დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი გორგასალი ინგლისური ენის ლექტორი 2004/09/01 2006/09/01
7 არასამთავრობო ორგანიზაცია- KAZBEGI VIP GEORGIA მთარგმნელი 2002/09/01 2004/07/04
8 საქართველოს უნივერსიტეტი ასისტენტ-პროფესორი 01.09.2010 27.10.2012

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Teaching methods in political discourse on the basis of political speeches 2010
2 JUST NEWS- დარგობრივი ინგლისური ენის სახელმძღვანელო პოლიტიკური მეცნიერებების შემსწავლელთათვის 2010
3 ავტონომიური სწავლების განვითარება საინფორმაციო ტექნოლოგიების მეშვეობით დარგობრივი ენების სწავლების პროცესში 2011
4 HOBAЯ KOHЦEПЦИЯ OBУЧEHИЯ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЪРОСТИ 2011
5 ინტერდისციპლინარული თანამშრომლობა დარგობრივი ენების სწავლებისას მასწავლებელთა თვალსაზრისით: ერთი თავი კარგია, მაგრამ ორი უკეთესია 2011
6 A study of Language learning strategies in an ESP context 2011
7 ESP objectives in the methods of teaching the English language 2011
8 1. Communicative language teaching (CLT) through English newspaper vocabulary 2012
9 მეტაფორების დიდაქტიზირება პოლიტიკურ დისკურსში 2012