თუ სწავლა გინდა
   
კუტალია მაკა

ასოცირებული პროფესორი, მაგისტრი

  • m.kutalia@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 English book Georgia სემინარი მეთოდოლოგიაში . Jan 1 1900 12:00AM/
2 The language project- England, Bristol Intensive course for Foreign teachers of English. 50 hours of practical classroom work and observation . Jan 1 1900 12:00AM/
3 თბილისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის ენათა და იკულტურათა სახელმწიფო უნივერსიტი ინგლისური ენა და ლიტერატურა ინგლისური და გერმანული ენების მასწავლებელი Jun 4 2002 12:00AM/
4 საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია ტრეინინგი- 15 hour-in service training course Classroom language . Jan 1 1900 12:00AM/
5 საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია ტრეინინგი-16 hour-in-service C1 level training . Jan 1 1900 12:00AM/
6 საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია ტრეინინგი-20 hour –in service –training course Academic Writing. . Jan 1 1900 12:00AM/
7 საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია წერის უნარ_ცვევის განვითარება . Jan 1 1900 12:00AM/
8 საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია ტრეინინგი- ინგლისური ენის სრულყოფა . Jan 1 1900 12:00AM/
9 საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია ტრეინინგი-40 hour-in-service training course Business English (BE) . Jan 1 1900 12:00AM/
10 საქართველოს უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ფილოლოგიის მიმართულებით ფილოლოგიის დოქტორი Jan 1 1900 12:00AM/
11 საქართველოს უნივერსიტეტი ტრეინინგი 6 hour training course Research Methods . Jan 1 1900 12:00AM/
12 საქართველოს უნივერსიტეტი ტრეინინგი- 6 hour training course Teaching Strategies . Jan 1 1900 12:00AM/
13 საქართველოს უნივერსიტეტი ტრეინინგი- 6 hour training course Technology tools for Education . Jan 1 1900 12:00AM/
14 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მაგისტრი Feb 20 2008 12:00AM/
15 /
16 /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 26.10.2012
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01
3 არასამთავრობო ორგანიზაცია- KAZBEGI VIP GEORGIA მთარგმნელი 09.01.2002 07.04.2004
4 დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი გორგასალი ინგლისური ენის ლექტორი 09.01. 2004 09.01. 2006
5 საქართველოს უნივერსიტეტი ასისტენტ პროფესორი 01.09.2010 10.26.2012
6 ი. ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინგლისური ენის ლექტორი 01.09.2007 01.09.2009
7 საქართველოს უნივერსიტეტი ინგლისური ენის ლექტორი, პოლიტიკური და საერთაშორისო ურთიერთობების ინგლისური ენის პროგრამის კოორდინატორი; მოწვეული სპეციალისტი; 01.09. 2007 01.09.2010
8 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ინგლისური ენის ლექტორი; ტოეფელის ცენტრის- TOEFL iBT TCS and TCA ადმინისტრატორი 01. 09. 2006 25.12.2007

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Learning Strategies of EMP 2011
2 Interdisciplinary Approach To Teaching English Medical Terminology 2011
3 ESP Objectives In The Methods of Teaching The English Language 2011
4 The role of communicative approach in teaching ESP especially in EMP 2011
5 სამედიცინო ტერმინოლოგიის განვითარების ისტორია და სწავლების თანამედროვე ტენდენცია 2011
6 Metaphors in Medical Discourse 2011
7 Intercultural Communication To Teaching English Listening for medical Purpose 2012
8 HOBAЯ KOHЦEПЦИЯ OBУЧEHИЯ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЪРОСТИ 2012