თუ სწავლა გინდა
   
ბოჭორიშვილი თინათინ

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • t.bochorishvili@ug.edu.ge

ბიო

თინათინ ბოჭორიშვილი - საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და მიენიჭა ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი. ის არის არაერთი სამეცნიერო სტატიის ავტორი. მას აქვს კონსულტირების, ტრენინგების შექმნისა და ჩატარების გამოცდილება.