თუ სწავლა გინდა
   
ბერიძე რუსუდან

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • r.beridze@ug.edu.ge

ბიო

ბერიძე რუსუდან - საქართველოს უნივერსიტტის ასოცირებული პროფესორი. დაამთავრა თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის რომანულ-გერმანული ენებისა და ლიტერატურის სრული კურსი. ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, სპეციალიზაცია: ამერიკული ლიტერატურა. გამოქვეყნებული აქვს სხვადასხვა სამეცნიერო სტატიები. ასევე გავლილი აქვს ინგლისური ენისა და პროფესიის ასამაღლებელი სხვადასხვა კურსები.