თუ სწავლა გინდა
   
ბერიძე რუსუდან

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • r.beridze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რომანულ-გერმანული ენები და ლიტერატურა ინგლისური და გერმანული ენების მასწავლებელი /
2 შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის სადისერტაციო საბჭო ფილოლოგია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.06.05 2013.07.01
3 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ენათა ცენტრის ლექტორი ლექტორი 1997 დღემდე
4 გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ლექტორი 1996 დღემდე
5 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი საზღვარგარეთის ქვეყნებთან სამეცნიერო-ტექნიკური და ეკონომიკური ურთიერთობის განყოფილებაში უფროსი ლაბორანტი 1990 1997

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 უილიამ საროიანი” მოძრაობა მსურდა” 2003
2 უილიამ საროიანი ”მოძრაობა მსურდა, სვლა რაღაც შორეულისკენ 2004
3 უილიამ საროიანი”უიღბლო ბავშვობა 2005
4 ფიქოლოგიზმი სტივენ კრეინის ნოველაში ”ცისფერი სასტუმრო” 2007
5 ამერიკული ნოველის განვითარების გზები 2007
6 სტივენ კრეინის ნოველა ”კანჯო” 2007