პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ბერიძე რუსუდან

, დოქტორი

  • r.beridze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რომანულ-გერმანული ენები და ლიტერატურა ინგლისური და გერმანული ენების მასწავლებელი /
2 შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის სადისერტაციო საბჭო ფილოლოგია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი საზღვარგარეთის ქვეყნებთან სამეცნიერო-ტექნიკური და ეკონომიკური ურთიერთობის განყოფილებაში უფროსი ლაბორანტი 1990 1997
2 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ენათა ცენტრის ლექტორი ლექტორი 1997 დღემდე
3 გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ლექტორი 1996 დღემდე
4 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.06.05 2013.07.01
5 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 უილიამ საროიანი” მოძრაობა მსურდა” 2003
2 უილიამ საროიანი ”მოძრაობა მსურდა, სვლა რაღაც შორეულისკენ 2004
3 უილიამ საროიანი”უიღბლო ბავშვობა 2005
4 ფიქოლოგიზმი სტივენ კრეინის ნოველაში ”ცისფერი სასტუმრო” 2007
5 ამერიკული ნოველის განვითარების გზები 2007
6 სტივენ კრეინის ნოველა ”კანჯო” 2007