თუ სწავლა გინდა
   
ფირცხალავა ლალი

პროფესორი, დოქტორი

  • l.pirtskalava@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მსოფლიო ისტორია მსოფლიო ისტორიის /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია ისტორიკოსი /
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია ისტორიისა და საზოგადოებმცოდნეობის /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.06.05 2013.07.01
3 ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია რიგითი წევრი 2002
4 ევროკლიო-ევროპის ქვეყნების ისტორიის მასწავლებელთა ასოციაცია რიგითი წევრი 1998
5 აშშ-ს ისტორიული განათლების ერონლი საბჭო რიგითი წევრი 1997 2006
6 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დოცენტი 1988 2006
7 მასწავლებელთა დახელოვნების ორგანიზაცია მეთოდისტი 1984 1988
8 სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი ლაბორანტი 1980 1984

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ისტორია, X კლასი 1989
2 ისტორია, XI კლასი 1989
3 ისტორია, VII კლასი 1990
4 პარნელის ინციდენტი და მისი გამოძახილი ქართულ პრესაში 1993
5 ტრაგედია ავსტრია-უნგრეთის საიმპერატორო კარზე და მისი გამოძახილი საქართველოში 1994
6 გაზეთი "ივერია" ავსტრია-უნგრეთის დუალისტური იმპერიის შესახებ (1886-1902) 1995
7 ისტორია, X კლასი 2002
8 ისტორია, XI კლასი 2002
9 ინგლის-ამერიკის 1812-1815 წლების ომი და რუსეთი 2002
10 იუდეველთა ემიგრაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2003
11 ინგლისის გამოჩენილი პოლიტიკური მოღვაწეები და მათ ასახვა გაზეთ "ივერიაში" (1886-1902 წწ.) 2006
12 ისტორია და საიუველირო ნაწარმი 2006
13 ისტორია და მსოფლიო ისტორიის ახალ სასკოლო სახელმძღვანელოთა მიზნები 2006
14 ისტორია, X კლასი, ახალი სახელმძღვანელო, გაიმარჯვა სახელმძღვანელოების კონკურსში განათლების რეფორმის პროექტში 2008
15 ალიასკის ისტორიის რუსული პერიოდი, ამერიკის შესწავლის საკითხებისადმი მიძღვნილი კრებული 2008
16 11. Система защити информации в средневековом Китае, Межведомственный сборник научных трудов `Защита информации 2009
17 Воспитание духа `Бусидо~ среди женщин из домов самураев, Межведомственный сборник научных трудов `Защита информации~ Киев 2010
18 ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრის ისტორია, თსუ-სა და სამეცნიერო ინფორმაციის ცენტრის ერთობლივი სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ. 1993. 2011
19 გაზეთი 'ივერია"ევროპის ცენტრლური სახელმწიფოების შესახებ 2012
20 გაზეთი `ივერია~საერთაშორისო ურთიერთობათა შესახებ1886-1902 წლებში, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის, თსუ-სა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დარგში სამეცნიერო ინფორმაციის ცენტრის ერთობლივი სამეცნიერო სესიის მასალები 2012
21 გაზეთი `ივერია~ ბელგიის შესახებ (1886-1902 წწ.), თსუ-სა და სამეცნიერო ინფორმაციის ცენტრის ერთობლივი სამეცნიერო სესიის მასალები, 2012