პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


მაჭავარიანი მაია

, დოქტორი

  • m.machavariani@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ა. ს. პუშკინის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი ჟურნალისტიკა ჟურნალისტი /
2 ა. ს. პუშკინის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი ისტორია-პედაგოგიკა ისტორიის მასწავლებელი /
3 ს.ს. ორბელიანის სახ. პედაგოგიური უნივერსიტეტი ისტორია ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი /
4 სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტი ისტორი-პედაგოგიკა ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი Jan 1 1900 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლექტორი 1984 2006
2 21–ე საჯარო სკოლა მასწავლებელი 2006 2007
3 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფეოსრი 2008
4 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.06.05 2013.07.01
5 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ბალკანეთის სახელმწიფოთა პოზიცია 1914 წელს ქართული გაზეთების ფურცლებზე 2004
2 ოსმალეთი 1914 წელს 2005
3 ფრანც-ფერდინანდის მკვლელობა” (ქართული ჟურნალ-გაზეთების მასალების მიხედვით) 2005
4 მასმედიის ისტორია 2012
5 რუსულ-გერმანული პრესის დაპირისპირების ასახვა 1914 წლის ქართულ გაზეთებში” 2007
6 პირველი მსოფლიო ომის დასაწყისი და ქართული პრესა (ჟურნალი “თეატრი და ცხოვვრება”) 2004
7 პირველი მსოფლიო ომის საწყისი ეტაპის მოვლენათა ასახვა ჟურნალ მათრახის ფურცლებზე” 2004
8 ჟურნალისტიკის ისტორია 2004
9 Отражение начального плана первой мировой войны на страницах журнала ,,Клде~ - 2004
10 სპარსეთ-ოსმალეთის ურთიერთობა 1914 წლის ქართული გაზეთების ფურცლებზე. 2005
11 "ეგვიპტის ფრონტის ასახვა 1914 წლის ქართული პრესის ფურცლებზე" 2005
12 "I მსოფლიო ომის გამოცხადება და 1914 წლის ქართული პრესა" 2005
13 "პოლონეთის საკითხი 1914 წლის ქართული გაზეთების ფურცლებზე" 2006
14 "ივლისის კრიზისის ასახვა 1914 წლის ქართული გაზეთების ფურცლებზე" 2007
15 "ბოსფორისა და დარდანელის საკითხი 1914 წლის ქართულ პრესაში" 2007
16 "ამერიკა-მექსიკის ომი 1914 წლის ქართული პრესის ფურცლებზე" 2008
17 "ავსტრია-უნგრეთის მიერ საბერძნეთისადმი ომის გამოცხადების ასახვა 1914 წლის ქართული პრესის ფურცლებზე." 2008
18 "ბელგია 1914 წლის ქართული პრესის ფურცლებზე" 2008
19 " ჩინეთი 1914 წლის ქართული გაზეთების ფურცლებზე" 2008
20 “Освящение событий объявления Австро-Венгрией войны Сербии на страницах грузинских газет 1914года” 2008
21 "გერმანია 1914 წლის ქართული პრესის ფურცლებზე" 2009
22 "1914 წლის ქართული პრესის დახასიათება" 2010
23 "აშშ 1915 წლის ქართული პრესის ფურცლებზე" 2010
24 "ბულგარეთი 1914 წლის ქართული პრესის ფურცლებზე" 2011
25 "აშშ 1916 წლის ქართული პრესის ფურცლებზე" 2011
26 "აშშ 1917 წლის ქართული პრესის ფურცლებზე" 2012
27 "ალბანეთის საკითხი 1914 წლის ქართული პრესის ფურცლებზე" 2012
28 "აშშ 1918 წლის ქართული პრესის ფურცლებზე" 2012
29 "მილიტარიზმი 1914-15წლების ქართული პრესის ფურცლებზე"
30 "ქართული პრესა ნიკოლოზ მეორის საქართველოში ვიზიტის შესახებ" 2005