პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მაჭავარიანი მაია

პროფესორი, დოქტორი

  • m.machavariani@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ა. ს. პუშკინის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი ჟურნალისტიკა ჟურნალისტი /
2 ა. ს. პუშკინის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი ისტორია-პედაგოგიკა ისტორიის მასწავლებელი /
3 ს.ს. ორბელიანის სახ. პედაგოგიური უნივერსიტეტი ისტორია ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი /
4 სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტი ისტორი-პედაგოგიკა ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი Jan 1 1900 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.06.05 2013.07.01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფეოსრი 2008
4 21–ე საჯარო სკოლა მასწავლებელი 2006 2007
5 ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლექტორი 1984 2006

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 "მილიტარიზმი 1914-15წლების ქართული პრესის ფურცლებზე"
2 ბალკანეთის სახელმწიფოთა პოზიცია 1914 წელს ქართული გაზეთების ფურცლებზე 2004
3 პირველი მსოფლიო ომის დასაწყისი და ქართული პრესა (ჟურნალი “თეატრი და ცხოვვრება”) 2004
4 პირველი მსოფლიო ომის საწყისი ეტაპის მოვლენათა ასახვა ჟურნალ მათრახის ფურცლებზე” 2004
5 ჟურნალისტიკის ისტორია 2004
6 Отражение начального плана первой мировой войны на страницах журнала ,,Клде~ - 2004
7 სპარსეთ-ოსმალეთის ურთიერთობა 1914 წლის ქართული გაზეთების ფურცლებზე. 2005
8 "ეგვიპტის ფრონტის ასახვა 1914 წლის ქართული პრესის ფურცლებზე" 2005
9 "I მსოფლიო ომის გამოცხადება და 1914 წლის ქართული პრესა" 2005
10 ოსმალეთი 1914 წელს 2005
11 ფრანც-ფერდინანდის მკვლელობა” (ქართული ჟურნალ-გაზეთების მასალების მიხედვით) 2005
12 "ქართული პრესა ნიკოლოზ მეორის საქართველოში ვიზიტის შესახებ" 2005
13 "პოლონეთის საკითხი 1914 წლის ქართული გაზეთების ფურცლებზე" 2006
14 "ივლისის კრიზისის ასახვა 1914 წლის ქართული გაზეთების ფურცლებზე" 2007
15 "ბოსფორისა და დარდანელის საკითხი 1914 წლის ქართულ პრესაში" 2007
16 რუსულ-გერმანული პრესის დაპირისპირების ასახვა 1914 წლის ქართულ გაზეთებში” 2007
17 "ამერიკა-მექსიკის ომი 1914 წლის ქართული პრესის ფურცლებზე" 2008
18 "ავსტრია-უნგრეთის მიერ საბერძნეთისადმი ომის გამოცხადების ასახვა 1914 წლის ქართული პრესის ფურცლებზე." 2008
19 "ბელგია 1914 წლის ქართული პრესის ფურცლებზე" 2008
20 " ჩინეთი 1914 წლის ქართული გაზეთების ფურცლებზე" 2008
21 “Освящение событий объявления Австро-Венгрией войны Сербии на страницах грузинских газет 1914года” 2008
22 "გერმანია 1914 წლის ქართული პრესის ფურცლებზე" 2009
23 "1914 წლის ქართული პრესის დახასიათება" 2010
24 "აშშ 1915 წლის ქართული პრესის ფურცლებზე" 2010
25 "ბულგარეთი 1914 წლის ქართული პრესის ფურცლებზე" 2011
26 "აშშ 1916 წლის ქართული პრესის ფურცლებზე" 2011
27 "აშშ 1917 წლის ქართული პრესის ფურცლებზე" 2012
28 "ალბანეთის საკითხი 1914 წლის ქართული პრესის ფურცლებზე" 2012
29 "აშშ 1918 წლის ქართული პრესის ფურცლებზე" 2012
30 მასმედიის ისტორია 2012