თუ სწავლა გინდა
   
ჯღამაძე ნინო

ასოცირებული პროფესორი, ექსპერტი, დოქტორი

  • n.jgamadze@ug.edu.ge

ბიო

ნინო ჯღამაძე - ასოცირებული პროფესორი 2013 წლიდან- 1986 წელს დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. 1986-2000 წლებში იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.2003-2008 წლებში სწავლობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამართლის ფაკულტეტზე.