პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ვაშაკიძე რუსუდან

, დოქტორი

  • r.vashakidze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჟურნალისტი ჟურნალისტის კვალიფიკაცია Jan 1 1900 12:00AM/
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჟურნალისტი ჟურნალისტის კვალიფიკაცია Jun 17 1989 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ტელეკომპანია ”რუსთავი 2”საინფორმაციო განყოფილება,პოლიტიკური თოქ-შოუები მთავარი პროდიუსერი 2007 2009
2 არასამთავრობო ორგანიზაცია”გზა ნატოსკენ” დირექტორი 2009
3 საინფორმაციო ცენტრი ”ნატოს”შესახებ დირექტორი 2009
4 ტელეკომპანია ”იმედი” მთავარი რედაქტორი 2005 2007
5 საქტელერადიო კომიტეტი. კორესპონდენტი 1991 1989
6 გაზეთი ”საშუალო ფენა” ჟურნალისტი 1992
7 პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 1990 1991
8 TBC-TV პროდიუსერი 2004 2004
9 ”იბერვიზია” ჟურნალისტი 1992 1992
10 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 „გაზეთი „საქართველო“ 1917-1918წწ. და საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა“ 2004
2 „გაზეთი „სახალხო საქმე“ 1917-1918წწ. ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების შესახებ“ 2005
3 „გაზეთი „ალიონი“ 1917-1918წწ. პოლიტიკური ავტონომიიდან დამოუკიდებლობის დეკლარაციამდე“ 2005
4 საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა 1917-1918 წლების პრესაში 2009
5 საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა 1917-1918 წლების პრესაში 2009
6 ნატოს „ღია კარის პოლიტიკა“ შავი ზღვის ქვეყნების მიმართ 2009
7 USSR 2010
8 ”ჩვენი თავგადასავალი Wiki leaks” 2010
9 ”არც ომი და არც მშვიდობა” 2011
10 ”ლიბერალიზმი, როგორც ცხოვრების სტილი” 2011
11 ”საფრთხეები ევროატლანტიკურ გზაზე” 2012