თუ სწავლა გინდა
   
გამყრელიძე ამირან

პროფესორი, დოქტორი

  • am.gamkrelidze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი სამკურნალო საქმე მედიცინის /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო ინსტიტუტი სამკურნალო საქმე ექიმი მკურნალი /
3 იმუნოლოგიის ინსტიტუტი მედიცინის ექიმი მკურნალი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2007 დღემდე
3 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მინისტრი 2001 2004
4 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 1997 2001
5 ჯანდაცვის მართვის ნაციონალური ცენტრი დირექტორი 1995 1997
6 თსსუ, კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინის ინსტიტუტი ალერგიულ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი 1988 1996
7 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ასისტენტ პროფესორი 1978 2002

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Georgian health Care on the boundary of the Centuries, brief Historical review 1984
2 Laboratory diagnostics of allergic diseases 1987
3 Global initiative for bronchial asthma.Global Strategy for Prevention and Treatment. 1987
4 Health Care System in Transition, Gerogia 1987
5 Health Sector Reform in Georgia 1996
6 Issues of Doctors' certification and Licensing in the borders of Medical Education Reform 1997
7 Electroic patient record-a cornerstone in health information systems strategy of the Republic of Georgia 1998
8 Targets of health Care of Georgia population in view of WHO objectives 1998
9 Results of Study of hhigher Medical Education Institutions in Georgia 1998
10 Investigation of blocking antibodies and several immunologic parameters of specific hyposensitization of atopic bronchial asthma 2000
11 Amiran Gamkrelidze G.V gurgenidze E.I Baraban investigaton of general and local humoral immunity parameters in patients with pollen allergy undergoing local immurotherapy 2002
12 Amiran Gamkrelidze G.V gurgenidze laboraory diagnostics off allergic diseases, texbook allergology 2003