პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


გამყრელიძე ამირან

, დოქტორი

  • am.gamkrelidze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი სამკურნალო საქმე მედიცინის /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო ინსტიტუტი სამკურნალო საქმე ექიმი მკურნალი /
3 იმუნოლოგიის ინსტიტუტი მედიცინის ექიმი მკურნალი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ასისტენტ პროფესორი 1978 2002
2 თსსუ, კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინის ინსტიტუტი ალერგიულ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი 1988 1996
3 ჯანდაცვის მართვის ნაციონალური ცენტრი დირექტორი 1995 1997
4 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 1997 2001
5 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მინისტრი 2001 2004
6 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2007 დღემდე
7 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Amiran Gamkrelidze G.V gurgenidze laboraory diagnostics off allergic diseases, texbook allergology 2003
2 Amiran Gamkrelidze G.V gurgenidze E.I Baraban investigaton of general and local humoral immunity parameters in patients with pollen allergy undergoing local immurotherapy 2002
3 Investigation of blocking antibodies and several immunologic parameters of specific hyposensitization of atopic bronchial asthma 2000
4 Electroic patient record-a cornerstone in health information systems strategy of the Republic of Georgia 1998
5 Targets of health Care of Georgia population in view of WHO objectives 1998
6 Results of Study of hhigher Medical Education Institutions in Georgia 1998
7 Issues of Doctors' certification and Licensing in the borders of Medical Education Reform 1997
8 Health Sector Reform in Georgia 1996
9 Laboratory diagnostics of allergic diseases 1987
10 Global initiative for bronchial asthma.Global Strategy for Prevention and Treatment. 1987
11 Health Care System in Transition, Gerogia 1987
12 Georgian health Care on the boundary of the Centuries, brief Historical review 1984