თუ სწავლა გინდა
   
გოგიბერიძე მაია

მოწვეული სპეციალისტი, დოქტორი

  • m.gogiberidze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია ისტორიის /
2 პუშკინის სახელობის თბილისის სახელმქიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი "ისტორია-პედაგოგიკა" ისტორიისა და საზგად.მცოდნეობის მასწ.მეთოდისტი აღმზრდ, მუშაობის დარგში /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.06.05 2013.07.01
3 საერო უნივერსიტეტი "ორიენტირი" ლექტორი 2006 2008
4 პოლიტიკური აკადემია ლექტორი 2006 2008
5 ს.ს ორბელიანის სახეობის სახლმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი ლექტორი 2002 2008
6 საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი ასოცირებული პროფესორი 2001 2005

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ბოსნია-ჰერსოგოვინის საკითხი 1875-1878 წლების ახლო აღმოსავლეთის კრიზისის დროს 2008
2 სოციალიზმის იდეა არჩილ ჯორჯაძესთან 1905-1907 2009
3 უცხოელ და სომეხ მოღვაწეთა ორიენტაცია სომეხთა განთავისუფლების საქმეში 2009
4 სახალხო გაზეთი და ცენზურა 2010
5 ერც–ჰერცოგი ფრანც ფერდინანდი და მისი მკვლელობა სარაევოში 2011
6 ხიზანთა საკითხი გაზეთ "სახალხო გაზეთის" მიხედვით 2012