თუ სწავლა გინდა
   
კიკნაძე ვაჟა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მთავარი მკვლევარი 2010
2 ი. ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 1975 2010

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 aleksandre amilaxvari,Brdzeni agmosavletisa 1997