პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ზარიძე თეა

, მაგისტრი

  • t.zaridze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი /
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა /
3 საქართველოს უნივერსიტეტი საქართველოს ისტორია საქართველოს ისტორიის მაგისტრი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი სწავლების მენეჯრი 2009 2011
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.10.01 2014.01.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი