თუ სწავლა გინდა
   
ზარიძე თეა

მოწვეული ლექტორი, სამაგისტრო სწავლების მენეჯერი, მაგისტრი

  • t.zaridze@ug.edu.ge

ბიო

თეა ზარიძე -საქართველოს უნივერსიტეტში  სამაგისტრო სწავლების მენეჯერი 2014 წლიდან. ამავე უნივერსიტეტში უძღვება საბაკალავრო სწავლების საფეხურზე შესავალი მსოფლიო ისტორიის სალექციო კურსს 2013/2014  სასწავლო წლიდან, ასევე მუშაობს იუჯი სკოლაში ისტორიის მასწავლებლად 2011 წლიდან და არის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრის თავმჯდომარე 2015 წლიდან. არის საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ისტორია, პოლიტიკა, კულტურის პროგრამის ბაკალავრი. ასევე საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის საქართველოს ისტორიის მაგისტრი და ისტორიის პროგრამის დოქტორანტი. აქვს გავლილი ეფექტური სწავლების შესახებ ტრეინინგები. მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა ადგილობრივ კონფერენციებში ისტორიის მიმართლებით.