თუ სწავლა გინდა
   
ბერიძე ხვიჩა

მოწვეული ლექტორი,

  • kh.beridze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტი სარკინიზო ტრანსპორტის რკინიგზების მშენებლობისა და სალიანდაგო მეურნეობის /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.09.01 2014.01.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01
3 საქართველოს უნიერსიტეტი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კლუბის დამფუძნებელი და მოქმედი პრეზიდენტი 2007
4 საქართველოს რკინიგზა ტექნიკური ხარისხის ზედამხედველბის სპეციალისტი 2002 2005

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი