პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ბერიძე ხვიჩა

, ბაკალავრი

  • kh.beridze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტი სარკინიზო ტრანსპორტის რკინიგზების მშენებლობისა და სალიანდაგო მეურნეობის /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნიერსიტეტი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კლუბის დამფუძნებელი და მოქმედი პრეზიდენტი 2007
2 საქართველოს რკინიგზა ტექნიკური ხარისხის ზედამხედველბის სპეციალისტი 2002 2005
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.09.01 2014.01.01
4 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი