თუ სწავლა გინდა
   
ყარალაშვილი ლიანა

პროფესორი, დოქტორი

  • l.karalashvili@ug.edu.ge

ბიო

ლიანა ყარალაშვილი - პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიის და მათემატიკის სკოლაში ფიზიკა-მათემატიკის აკადემიური დოქტორი 1989 წლიდან. 2005 წლიდან საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიისა და მათემატიკის სკოლის ასოცირებული პროფესორი, 2015 წლიდან - სრული პროფესორი. ამ ხნის განმავლობაში უძღვება სალექციო კურსებს: მათემატიკის მოსამზადებელი კურსები, რაოდენობრივი კვლევები, მათემატიკა ეკონომისტებისათვის ორ ნაწილად (დიფერენციალური და ინტეგრალური აღრიცხვა), წრფივი ალგებრა, დიფერენციალური განტოლებები, GRE, GMAT. უცხო ენების (ინგლისური, რუსული) სათანადო დონეზე ცოდნა საშუალებას აძლევს ჩამოთვლილი საგნები ასწავლოს უცხოენოვან სტუდენტებს. რუსულ ენაზე მიღებული განათლების გამო ამ ენას ფლობს ისევე, როგორც მშობლიურ ენას; ინგლისური ენის პრაქტიკა შეძენილი აქვს ამერიკულ სკოლაში „School of tomorrow“, სადაც ინგლისურენოვან საგნებს ასწავლიდა 8 წლის განმავლობაში. ხშირად იწვევდნენ თარჯიმნად საერთაშორისო კონფერენციებზე. არის ავტორი რამდენიმე თარგმანისა ინგლისურიდან ქართულად: რ. ლადლოუ, ფ. პენტონი, ეფექტური კომუნიკაციის არსი, თბილისი, 2003; ჯ. ჰოლიოუკ, ბ. ვაიპერსი, დაზღვევა; საქართველოს  უნივერსიტეტის სახელმძღვანელოები: დავით ლეი, წრფივი ალგებრის მოკლე კურსი; რ. ბარნეტი, მათემატიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისათვის. ყოველ წელს მონაწილეობს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში საქართველოში და საზღვარგარეთ, აქვეყნებს სამეცნიერო სტატიებს ადგილობრივ და უცხოეთის ცნობილ ჟურნალებში. ჰყავს მეუღლე, სამი შვილი და თორმეტი შვილიშვილი.