თუ სწავლა გინდა
   
ყარალაშვილი ლიანა

პროფესორი, დოქტორი

  • l.karalashvili@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გამოთვლითი მათემატიკა მათემათიკოსი /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მათემატიკა ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათ კანდიდატი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.06.05 2013.07.01
3 საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2006
4 ”ბიბიემ” ზედამხედველი 1999 2003
5 ”მომავლის სკოლა” მასწავლებელი 1999
6 ”ჯიჯიემვი” კორპორაცია თარჯიმანი 1998 1999
7 ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტი ოფის-მენეჯერი 1995 2001
8 შავი ზღვის კორპორაცია წამყვანი სპეციალისტი 1993 1995
9 ქართულ-ამერიკული სკოლა რუსული ენის კერძო გაკვეთილების მასწავლებელი 1987 1995
10 საბურთალოს რაიონის საკრებულო წევრი 1985 1991
11 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კიბერნეტიკის განყოფილება წამყვანი სპეციალისტი 1979 1985

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 . Ludlow, Ron, and Fergus Panton. The Essence of Effective Communication, Ed. Adrian Buckley. London: Prentice Hall 1980
2 Об одном варианте метода прямых и свойствах связанных с ним центросимметрических матриц 1984
3 О сходимости одного варианта метода прямых и свойствах центросимметрических матриц 1985
4 Holyoake, Julia, and Bill Weipers. Insurance. 4th ed. Canterbury: CIB Publishing, 1999. Translated into Georgian by Liana Qaralashvili and Guram Mirzashvili. 1985
5 О решении задачи Дирихле для уравнения Пуассона сеточным методом, основанным на фопмуле Ш.Е.Микеладзе 1986
6 . Оценки скорости сходимости сеточной схемы, основанной на формуле Ш.Е.Микеладзе 1986
7 Согласованные оценки скорости сходимости схемы составного метода прямых на обобщенных решениях. 1986
8 Центросимметрические матрицы в дискретных и полудискретных методах. 1986
9 Центросимметрические матрицы в дискретных и полудискретных методах. 1987
10 Согласованные оценки скорости сходимости схемы составного метода прямых на обобщенных решениях. – Доклады расширенных заседаний 1988
11 Оценки скорости сходимости сеточной схемы, основанной на формуле Ш.Е.Микеладзе. 1988
12 О решении задачи Дирихле для уравнения Пуассона сеточным методом, основанным на фопмуле Ш.Е.Микеладзе. 1989
13 О сходимости одного варианта метода прямых и свойствах центросимметрических матриц 2000
14 . Об одном варианте метода прямых и свойствах связанных с ним центросимметрических матриц 2003
15 ერთეულოვანი მატრიცის მსგავსი ზოგიერთი ცენტრსიმეტრიული მატრიცის თვისებები 2013