თუ სწავლა გინდა
   
არახამია გონელი

ასოცირებული პროფესორი,

  • g.arakhamia@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი ისტორია პროფესორი Jan 22 1996 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 შოთა მესხიას ზუგდიდი სახელმწიფო ინსტიტუტი სრული პროფესორი 2008 2008
2 ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალი სრული პროფესორი 2008
3 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეგრელოს სამხარეო სამეცნიერო ცენტრი დირექტორი 2002 2007
4 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახლმწიფო უნივერსიტეტი, ზუგდიდის ფილიალი კათედრის გამგე.დეკანი 1996 2007
5 ზუგდისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი კათედრის გამგე კათედრის გამგე 1992 1996

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ინდიქტიონი ათწლელის მნიშვნელობით 1982
2 ინტერპრეტაცია და ააქრონიზმი ძველ ქართულ მატეანეებში 1982
3 სამეგრელოს ტოპონიმიდან 1983
4 "საქართველს ერისთავი' თუ "სა-ქართლისერისთვ-ო" 1983
5 ვლაქერნის წმ. ღვთისმშობლის ღატები საქართველოს სამოციქლო ეკლესიაში 1983
6 ლეონტი მროველი როგორც ისტორკოსი 1985
7 დადიანები გურიაში 1985
8 ხობის უძველესი იადგარი 1986
9 მეფეთა ცხოვრების ტექსტის დადგენის ზოგიერთი საკითხი 1987
10 'მოქცევაი ქართლისაი' და მეფეთა ცხოვრება 1987
11 "ქართლის ცხოვრების" დასაწყისი ნაწილის შედგენიობის შესწავლის მეთოდისათვის 1988
12 ჰერალდიკა 1989
13 კონსტანტინე გრიგოლია და საქათველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობა 1990
14 "ძეგლი ერისთავთას" ცნობები xiii-xiv სს.მიჯნის აღმოსავლეთ საქართვეოს პოლიტიკურ მდგომარეობაზე 1991
15 ქართული ისტორიული დოკუმენტების რუსული თარგმნის გამო. 1996
16 "ძეგლი ერისთავთას" ისტორილ პირთა იდენტიფიკციისა და ქრონოლოგიის საკითხისათვის 1997
17 ლარგვისს შედგენილი 2002
18 "ძეგლი ერისთავთას"საყდრიშვილობის სოციალური ინსიტუტების შესახებ 2003
19 "ძეგლი ერისთავთას" ერთი წყაროს საკითხისათვის 2005
20 ცხრაძმის ერისთავთა საგვარეულო მატიანე 2006
21 "ქართლის ცხოვრების" პირველი მატიანე 2008
22 "ბიჭვითის იადგარი" 2008
23 ძველი ქართული საგვარეულო მატიანეები 2009
24 სუმბატ დავითის-ძე,ცხოვრება და უწყება ბარატიონთა 2009