პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


არახამია გონელი

, დოქტორი

  • g.arakhamia@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი ისტორია პროფესორი Jan 22 1996 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ჯავახისვილის სახელობის ისტორიის არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი უფროსი ლაბორანტი 1981 1988
2 ზუგდისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი კათედრის გამგე კათედრის გამგე 1992 1996
3 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახლმწიფო უნივერსიტეტი, ზუგდიდის ფილიალი კათედრის გამგე.დეკანი 1996 2007
4 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეგრელოს სამხარეო სამეცნიერო ცენტრი დირექტორი 2002 2007
5 შოთა მესხიას ზუგდიდი სახელმწიფო ინსტიტუტი სრული პროფესორი 2008 2008
6 ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალი სრული პროფესორი 2008

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ძველი ქართული საგვარეულო მატიანეები 2009
2 სუმბატ დავითის-ძე,ცხოვრება და უწყება ბარატიონთა 2009
3 "ქართლის ცხოვრების" პირველი მატიანე 2008
4 "ბიჭვითის იადგარი" 2008
5 ცხრაძმის ერისთავთა საგვარეულო მატიანე 2006
6 "ძეგლი ერისთავთას" ერთი წყაროს საკითხისათვის 2005
7 "ძეგლი ერისთავთას"საყდრიშვილობის სოციალური ინსიტუტების შესახებ 2003
8 ლარგვისს შედგენილი 2002
9 "ძეგლი ერისთავთას" ისტორილ პირთა იდენტიფიკციისა და ქრონოლოგიის საკითხისათვის 1997
10 ქართული ისტორიული დოკუმენტების რუსული თარგმნის გამო. 1996
11 "ძეგლი ერისთავთას" ცნობები xiii-xiv სს.მიჯნის აღმოსავლეთ საქართვეოს პოლიტიკურ მდგომარეობაზე 1991
12 კონსტანტინე გრიგოლია და საქათველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობა 1990
13 ჰერალდიკა 1989
14 "ქართლის ცხოვრების" დასაწყისი ნაწილის შედგენიობის შესწავლის მეთოდისათვის 1988
15 მეფეთა ცხოვრების ტექსტის დადგენის ზოგიერთი საკითხი 1987
16 'მოქცევაი ქართლისაი' და მეფეთა ცხოვრება 1987
17 ხობის უძველესი იადგარი 1986
18 ლეონტი მროველი როგორც ისტორკოსი 1985
19 დადიანები გურიაში 1985
20 სამეგრელოს ტოპონიმიდან 1983
21 "საქართველს ერისთავი' თუ "სა-ქართლისერისთვ-ო" 1983
22 ვლაქერნის წმ. ღვთისმშობლის ღატები საქართველოს სამოციქლო ეკლესიაში 1983
23 ინდიქტიონი ათწლელის მნიშვნელობით 1982
24 ინტერპრეტაცია და ააქრონიზმი ძველ ქართულ მატეანეებში 1982