პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ბაქრაძე მაია

,

  • m.baqradze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ხალხური რეწვის /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი"ნატიფი ხელოვნების სტუდია" ხელმძღვანელი 2008 დღემდე
2 კომპანია "მაია ბაქრაძე" ხელმძღვანელი 2005 2009
3 ასოციაცია "ბუნებას+ხელოვნება" პრეზიდენტი. შემოქმედებითი სახელოსნოს ხელმძღვანელი 2001 2009
4 კომპანია"სახელმწიფო დაზღვევა" მთავარი ეკონომისტი 1994 1999
5 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი