თუ სწავლა გინდა
   
მდივანი თამარ

მოწვეული სპეციალისტი, დოქტორი

  • t.mdivani@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაულტეტი ფილოლოგის /
2 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაულტეტი ფილოლოგის /
3 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფილოლოგის /
4 პერუჯის უნივერსიტეტი იტალიური ენისა და კულტურის /
5 მილანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ენისა და კულტურის /
6 საქართველოს უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01
2 მარკეტინგული კვლევების კომპანია კლიენტებთან ურთიერთობის აღმასრულებელი 2008 2015
3 საერთაშორისო სატრანსპორტო კომპანია "ვაკო" ექსპორტ-იმპორტის მენეჯერი 2004 2008
4 საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო სათარგმნი სამუშაოების სამმართველოს უფროსი 2003 2004
5 საქართველოს ეკონომიკის,მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტრო საზოგადოებასთან ურთიერთობი სამმართველოს უფროსის მოადგილე 2000 2003
6 ტურისტული სააგენტო "აფრა" გიდი 2000 2000
7 ხე-ტყის კომპანია ტაქსუსი თარჯიმან-მთარგმნელი 2000 2000
8 ნოტარიუსი მთარგმნელი 2000 2000

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 მეორადი ფრაზეოლოგიზაცია ბიბლიიზმებში 1999
2 ბიბლიური მეტაფორა და მისი გამოხატვის ფორმები 2002
3 სიტყვა ბიბლიიზმები-ქრისტიანი ენების ლექსიკური ფონდის ნაწილი 2005
4 "ქარტულ-ინგლისური ბიბლიური ფრაზეოლოგიური ერთეულების ერთეულების სემანტიკური კვლევის პრობლემები 2006
5 ბიბლიური ერთეულების ეკვივალენტურობის თაობაზე 2006