თუ სწავლა გინდა
   
თოდუა მარინა

ბიბლიოთეკარი, მოწვეული ლექტორი, ბაკალავრი

  • m.todua@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი