თუ სწავლა გინდა
   
მოსიაშვილი თინათინ

ექსპერტი, მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გეოგრაფია-გეოლოგიის გეოგრაფი, გეოგრაფიის მასწავლებელი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი