პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


მოსიაშვილი თინათინ

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გეოგრაფია-გეოლოგიის გეოგრაფი, გეოგრაფიის მასწავლებელი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი