პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


შარაშენიძე ნინო

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სტომატოლოგია დიპლომირებული მედიკოსი 2007-07-16/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი