თუ სწავლა გინდა
   
გიგინეიშვილი ელენე

სტომატოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მედიცინა დიპლომირებული მედიკოსი-სპეციალობა სტომატოლოგია 1900-01-01/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი