თუ სწავლა გინდა
   
განუგრავა ნინო

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი


ბიო

ნინო განუგრავა - საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული ლეტქორი, დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი და მიენიჭა დოქტორის აკადემიური ხარისხი მედიცინაში. ნინო განუგრავას ასევე  მიენიჭა საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი. მას გავლილი აქვს პროფესიის ასამაღლებლად სხვადასხვა ტრენინგები თურქეთისა და შვეიცარიის წამყვან უნივერსიტეტებში.