თუ სწავლა გინდა
   
განუგრავა ნინო

მოწვეული ლექტორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ჯანდაცვის ადმინისტრირება ჯანდაცვის ადმინისტრირების მაგისტრი 2011-04-29/
2 თსსუ მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 2008-01-01/
3 თსსუ სამკურნალო ექიმი 1995-01-01/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი