თუ სწავლა გინდა
   
ნიკოლეიშვილი ელზა

ასოცირებული პროფესორი, ფარმაციის დეპარტამენტის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი, ფარმაციის დეპარტამენტის უფროსი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია პედიატრია ზოგადი პროფილის ექიმი-პედიატრი 1900-01-01/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი