პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ნიკოლეიშვილი ელზა

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია პედიატრია ზოგადი პროფილის ექიმი-პედიატრი 1900-01-01/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი