თუ სწავლა გინდა
   
ნიკოლეიშვილი ელზა

ასოცირებული პროფესორი, ფარმაციის დეპარტამენტის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი, ფარმაციის დეპარტამენტის უფროსი, დოქტორი


ბიო

ელზა ნიკოლეიშვილი- საქართველოს უნივერსიტეტის ფარმაციის დეპარტამენტის უფროსი 2013 წლიდან, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და ჯანდაცვის სკოლის პროფესორი, სალექციო კურსები აქვს ფარმაციის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებში ფარმაცევტული ზრუნვისა და კლინიკური ფარმაციის მიმართულებით. წლების განმავლობაში ეწევა სამეცნიერო-პედაგოგიურ მოღვაწეობას. ამჟამინდელი მისი სამეცნიერო ინტერესი ფოკუსირებულია საქართველოში პაციენტზე ორიენტირებული ფარმაცევტული ზრუნვის პარადიგმის დანერგვის, კლინიკური ფარმაციისა და ფარმაკოეკონომიკის განვითარების მიმართულებით. იგი აქტიურად მონაწილეობს საგანმანათლებლო და პროფესიულ აქტოვობებსა და ტრენინგებში, თავად არის მოკლევადიანი უწყვეტი საგანმანათლებლო კურსების ავტორი. ჰყავს სამი შვილი.