თუ სწავლა გინდა
   
ბანძელაძე მარი

ასოცირებული პროფესორი,


ბიო

მარი ბანძელაძე - სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, სოციოლოგი.

საქართველოს უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ასოცირებული პროფესორი 2014 წლიდან. 2016 წლის სექტემბრიდან კი ამავე სკოლის აკადემიური პერსონალის წევრი.

უძღვება სოციოლოგიის, პოლიტიკური სოციოლოგიის, სოციოლოგიური კვლევის მეთოდების,  მარკეტინგული კვლევის მეთოდების და კვლევის დიზაინის კურსებს საბაკალავრო და სამაგისტრო  სწავლების საფეხურებზე.

გარდა აკადემიური საქმიანობისა, ეწევა კვლევით პრაქტიკას საქართველოს უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის, „PR-ის და კონსალტინგის ლამორატორიაში“.

ასევე, მისი პრაქტიკული საქმიანობა მოიცავს, ცალკეული კერძო კვლევითი კომპანიების საექსპერტო-საკონსულტაციო მომსახურებას.

ჰყავს მეუღლე და ქალიშვილი.