თუ სწავლა გინდა
   
მხეიძე რუსუდანი

ექსპერტი, მოწვეული ლექტორი, დოქტორი


ბიო

მხეიძე რუსუდან-მოწვეული ლექტორი- 1975 წელს მან დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფია-ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი. იგი მონაწილეობდა სხვადასხვა კონფერენციებში და გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგები.