თუ სწავლა გინდა
   
ნოზაძე დავით

მოწვეული ლექტორი,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილსის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი ზოგად ტექნიკური დისციპლინები ზოგადტექნიკური დისციპლინების, ინფორმატიკა და გამოთვლითი ტექნიკის მასწავლებელი 1900-01-01/
2 თბილისის სულხან საბას სახ. პედაგოგიური უნივერსიტეტი ზოგად ტექნიკა ბაკალავრი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 განათლების და მეცნიერების სამინისტრო პროგრამა ,,ირმის ნახტომი" ისტ მიმართულებით ტრენერი 12/03/2005
2 თბილისი კლასიკური გიმნაზია ისტ პედაგოგი 09/01/2015
3 შ.პ.ს. ,,ევროპული სკოლა" ისტ პედაგოგი: სკოლანდელი განათლებით ტექნოლოგიების დანერგვის ხელმძღვანელი 09/01/2009
4 თბილისის N1 საჯარო სკოლა ისტ პედაგოგი; ისტ მენეჯერი 09/01/2003
5 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრ პროგრამა ,,მასწავლებელთა პროფესიული გავითარების ცენტრი" ისტ მიმართულებით ტრენერი 02/07/2008
6 საქართველოს უნივერსიტეტი ლექტორი - ტექნოლოგიების სწავლების კუთხით 02/06/2014
7 სააქციო საზოგადოება ,,თბილღვინო" წარმოებაში ღვივის ჩამოსხმის ოპერატორი, კონტეინერის მეთვალყურე 01/04/2000

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი