თუ სწავლა გინდა
   
გაბუნია გიორგი

ასისტენტ პროფესორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი სამკურნალო ექიმი 06/09/1983/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი