თუ სწავლა გინდა
   
ქურდაძე ეკა

მოწვეული ლექტორი, მოწვეული სპეციალისტი,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამედიცინო მედიცინის დოქტორი 04/03/2009/
2 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მედიცინასი 04/03/2009/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი