თუ სწავლა გინდა
   
ჯანგავაძე მიხეილ

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • m.jangavadze@ug.edu.ge

ბიო

მიხეილ ჯანგავაძე - მოწვეული სპეციალისტი - არის მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი. ფლობს სახელმწიფო სერთიფიკატს პათოლოგიურ ანატომიასა და კლინიკურ პათოლოგიაში. აქვს გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები, აქვს პრაქტიკოს ექიმად მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. ასევე სამედიცინო პროფილის სტუდენტებთან პედაგოგიური და სამეცნიერო მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება პათოლოგიურ ანატომიასა და ჰისტოლოგიაში. მიხეილ ჯანგავაძეს აქვსკლინიკურ ლაბორატორიაში სამეცნიერო და კვლევითი მუშაობის გამოცდილება.