პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ჯანგავაძე მიხეილ

, დოქტორი

  • m.jangavadze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 სამედიცინო ინსტიტუტი "ქუთაისი" სამკურნალო ექიმი 1999/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი