პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ჭილაძე გიორგი

, დოქტორი

  • g.chiladze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტი ბიზნესის უმაღლესი სკოლა ეკონომისტი (მაგისტრი) /
2 თბილისის უნივერსიტეტი ბიზნესის და მართვის ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი /
3 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საინჟინრო-ეკონომიკური წარმოების ორგანიზატორი (მაგისტრი) 06/05/1989/
4 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული იურისტი (მაგისტრი) /
5 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნების და ჰუმანიტარულ პროფესიათა. სპეციალობა: სამეცნიერო-ტექნიკური ლიტერატურის თარგმანი სამეცნიერო-ტექნიკური ლიტერატურის მთარგმნელი (მაგისტრი) /
6 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნების და ჰუმანიტარულ პროფესიათა. სპეციალობა: ჟურნალისტიკა ჟურნალისტი (მაგისტრი) 06/25/1999/
7 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქიმიის (ფიზიკური ქიმია) ქიმიკოსი (მაგისტრი) /
8 ტასისის სახელმწიფო მოხელეთა კოლეჯი საჯარო ადმინისტრირების სრული კურსი /
9 საქართველოს პოლიტიკური უნივერსიტეტი ფილოსოფიის უმაღლესი პოლიტიკური განათლება (მაგისტრი) /
10 თბილისის ი.ჭავჭავაძის სახელობის უცხოურ ენათა სახელმწიფო ინსტიტუტი ინგლისური ენის მთარგმნელი რეფერენტი (მაგისტრი) 12/20/1993/
11 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ასპირანტურა ასპირანტურის სრული კურსი /
12 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული მაძიებლობის სრული კურსი /
13 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკის და ბიზნესის მაძიებლობის არასრული კურსი /
14 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიზნეს ინჟინერინგის სადოქტორო სწავლების სრული კურსი ეკონომიკაში /
15 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ქიმიისა და მეტალურგიის საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი 03/31/2010/
16 თბილისის უნივერსიტეტი იურიდიული სამართლის დოქტორი /
17 საქართველოს პატენტმცოდნეობის ინსტიტუტი პატენტმცოდნეობის პატენტმცოდნე (მაგისტრი) 06/10/1984/
18 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის თრეინინგებისა და კვლევების ინსტიტუტი საერთაშორისო თრეინინგების საერთაშორისო სავაჭრო დავების რეგულირება (სერტიფიკატი) 04/29/2016/
19 საბერძნეთის ეროვნული ბანკი თრეინინგებისა და კონფერენციების ცენტრი საბანკო პროდუქტები: საერთაშორისო სემინარი (სტაჟირება, მონაწილის სერტიფიკატი) /
20 ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საგარეო ვაჭრობის სამინისტრო საერთაშორისო თრეინინგების ცენტრი ექსპორტზე ორიენტირებული ეკონომიკა (სტაჟირება, მონაწილის სერტიფიკატი) /
21 სსიპ საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი საჯარო სექტორის აუდიტორული მომსახურების სასერტიფიკაციო პროგრამა /
22 აშშ სამართლებრივი სწავლების საერთაშორისო ინსტიტუტი სამართლებრივი სწავლების სემინარი პერსონალის ხარისხიან მართვაში (მონაწილის სერტიფიკატი) /
23 TACIS ბანკის უფროსი მენეჯერების პროგრამა ბანკების კონსორციუმის თრეინინგი: ბანკის საგარეო ოპერაციები (მონაწილის სერტიფიკატი) /
24 სსიპ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი თრეინინგის კურსი (მონაწილის სერტიფიკატი) /
25 საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი უნივერსიტეტის პროფესორთა თრეინინგი კურსი: დემოკრატია და მოქალაქეობა (მონაწილის სერტიფიკატი) /
26 საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი უნივერსიტეტის პროფესორთა თრეინინგი თრენერთა თრეინინგის კურსი: დემოკრატია და მოქალაქეობა (მონაწილის სერტიფიკატი) /
27 IFES, USAID თრეინინგი უმაღლესი სკოლის პედაგოგებისათვის კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება, მათი ინკორპორაცია სილაბუსებში (მონაწილის სერტიფიკატი) /
28 UNICEF თრეინინგის კურსი უნივერსიტეტის პროფესორებისთვის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება (მონაწილის სერტიფიკატი) /
29 CELA Training programme Project planning and management 06/29/2014/
30 Black Sea Scientific Educational-Research Center Computing/Informatics, Education Sciences, Teaching Education certificate of participation /
31 JCF, GA Training programme: Impact Assessment of the International Financial Institutions Certificate of participation 07/16/2016/
32 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის თრეინინგებისა და კვლევების ინსტიტუტი საერთაშორისო თრეინინგების საერთაშორისო სერტიფიკატი /
33 EVOLUXER, ENPARD International Training's TOT=Institutional Opportunities Strengthening of the AC Development Agency 10/27/2016/
34 WIPO International Trainings International Certificate in IPM 2016/
35 WIPO International Trainings International Certificate in PCT 2017/
36 WIPO International Trainings International Certificate 2017/
37 USAID, G-PRIED, JAG, MA Training in "Sales and Marketing" Certificate of Participation 02/12/2017/
38 The Public Administration College of TACIS Personal Management Cource Certificate of Participation /
39 The Public Administration College of TACIS Constitutional Law and Legislative Drafting Certificate of Participation /
40 The Public Administration College of TACIS Management Services Cource Certificate of Participation /
41 The Public Administration College of TACIS Tax Administration Course Certificate of Participation /
42 The Public Administration College of TACIS Public Administration and General Management Course Certificate of Participation /
43 The Public Administration College of TACIS Social Security Course Certificate of Participation /
44 The Public Administration College of TACIS Financial Management Certificate of Participation /
45 International Academy of Sciences and Higher Education Expert in Economical Sciences Expert Certificate # S 13-012 /
46 International Academy of Sciences and Higher Education Expert in Juridical Sciences Expert Certificate # 15-087 /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ქ.თბილისის საქალაქო საბჭოს აღმასკომი ტექნიკური თანამშრომელი
2 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია მეცნიერი თანამშრომელი
3 საქართველოს პარლამენტის აპარატი ექსპერტი კონსულტანტი, წამყვანი სპეციალისტი
4 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი დოცენტი, მოწვეული ლექტორი
5 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული პროფესორი
6 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული პროფესორი, სამსახურის უფროსი
7 თბილისის უნივერსიტეტი სრული პროფესორი
8 ეკონომიკისა და სამართლის საერთაშორისო ინსტიტუტი დოცენტი, კათედრის გამგის მოადგილე
9 მეცნიერებისა და უმაღლესი განათლების საერთაშორისო აკადემია საერთაშორისო ექსპერტი ეკონომიკასა და სამართალში
10 იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოწვეული ლექტორი
11 ბიზნეს საკონსულტაციო ორგანიზაციების ასოციაცია თრენერი, ექსპერტი
12 ს/ჯ სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი, ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი
13 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 The license agreement: economic-legal aspects. 2007
2 Some aspects of the legal obligations in the field of culture. 2007
3 Biological Assets and Agricultural Production: Problems of the Accounting, Reporting and Evaluating 2014
4 SOME ASPECTS OF THE STATUS OF HEALTH ENTREPRENEURSHIP IN GEORGIA 2013
5 The Role and Importance of Intellectual Capital for the Purposes of Business Organization 2014
6 New Realities and Legal Analysis of the Changes in Patent Laws of Georgia 2014
7 Civil Code of Georgia and Issues of Regulation of Transportation-Traffic During Providing the Touring Service 2014
8 Some Apects of the State Sports Policy, Sports Management and Sports Education in Georgia 2014
9 Formation, Legal Regulatory and Management Features of Higher Sports Education’s Educational Market in Georgia 2014
10 Higher Sports Education’s Educational Market: Formation, Management and Legal Aspects of Regulation in Georgia 2014
11 Some Aspects of the Management of Intellectual Property 2014
12 Role of Innovative Activity in the Intellectual Property Management’s Mechanism 2014
13 Interdisciplinary Nature of Intellectual Property: Social, Legal and Economic Aspects 2014
14 The Labor Market and Some Aspects Professional Competence of Sport Specialist 2014
15 Some Aspects of Law Regulation, Accounting, Reporting and Evaluating Biological Assets and Agricultural Production in Georgia 2014
16 Some Aspects of State Management of Intellectual Property in Georgia 2014
17 THE ROLE AND VALUE OF THE INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NATIONAL SECURITY CONCEPT OF GEORGIA. PART. 1. 2015
18 THE ROLE AND VALUE OF THE INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NATIONAL SECURITY CONCEPT OF GEORGIA. PART 2. 2015
19 INTELLECTUAL PROPERTY: INTER-DISCIPLINARY NATURE - SOME LEGAL, SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS (PART 1) 2015
20 INTELLECTUAL PROPERTY: INTER-DISCIPLINARY NATURE - SOME LEGAL, SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS (PART 2) 2015
21 PROBLEMS OF FOOD / FEED SAFETY, VETERINARY AND PLANT PROTECTION IN GEORGIA: THE QUESTION AND THE GENERAL LEGAL ANALYSIS 2015
22 EXPLORING GEORGIANS SOCIAL CAPITAL IN FINANCIAL LITERACY 2016
23 SOME FEATURES OF EFFECTIVE PUBLIC ADMINISTRATION OF INTELLECTUAL PROPERTY AND INNOVATION IN GEORGIA. PART 1. 2016
24 INTELLECTUAL PROPERTY: CURRENT CHALLENGES IN THE SPHERE OF PUBLIC POLICY, COMMERCIALIZATION AND PUBLIC ADMINISTRATION IN GEORGIA 2016
25 SOME ASPECTS OF PUBLIC POLICY, STRATEGY AND MANAGEMENT IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY IN GEORGIA 2016
26 THE ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS CONNECTED WITH PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY AND MAINTAINING THE SECRECY ORDER IN THE COUNTRY'S DEFENSE AND SECURITY SYSTEM (PART. 1) 2016
27 ROLE AND IMPORTANCE OF FOOD SECURITY IN THE CONCEPT OF NATIONAL SECURITY OF GEORGIA 2016
28 Author of over 200 scientific papers 0