პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


წიკლაური ლია

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ი. ქუთათელაძსი სახელობის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი ფარმაცევტულ საქმის ორგანიზაცია და წამალტა ტექნოლოგია ფარმაცევტი /
2 Tbilisi State medical University ფარმაცია პროვიზორი /
3 საქ. მეცნ. აკადემიის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი ფარმაცევტული საქმის ორგანიზაცია და წამალთა ტექნოლოგია; ფარმაცევტულ მეცნიერებათა კანდიდატი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი