თუ სწავლა გინდა
   
არაბული ლილი

ასოცირებული პროფესორი,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თსუ ქიმიის ქიმიის მაგისტრი /
2 თსუ ქიმიის ქიმიის მაგისტრი /
3 თსუ ქიმიის ქიმიის ბაკალავრი 07/31/1998/
4 თსუ ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი 03/24/2004/
5 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქიმიის ქიმიის აკადემიური დოქტორი 06/24/2004/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 მიჩიგანის უნივერსიტეტი, აშშ მიწვეული უფროსი მეცნიერი 11/01/2011 08/05/2012
2 იეგიელონის უნივერსიტეტი, პოლონეთი პოსტდოკ მკვლევარი 11/01/2009 11/30/2009
3 თსუ, ქიმიის ფაკულტეტი ლაბორატორიის ასისტენტი 10/11/2003
4 მიჩიგანის უნივერსიტეტი, აშშ მიწვეული მეცნიერი 09/25/2010 11/30/2010
5 მასარიკის უნივერსიტეტი მიწვეული მეცნიერი 09/20/2014 12/18/2014
6 მასარიკის უნივერსიტეტი, ჩეხეთი მიწვეული მეცნიერი 09/15/2014 12/24/2014
7 პრაღის ქიმიისა და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტი მეცნიერი 09/05/2015 02/02/2016
8 ტუშას უნივერსიტეტი, იტალია პოსტდოქტორული მკვლევარი 08/30/2013 03/02/2014
9 ბაბეშ-ბოლიაის უნივერსიტეტი, რუმინეთი პოსტდოქტორული მკვლევარი 05/15/2011 09/30/2011
10 თსუ, არაორგანულ-ორგანული ნაერთებისა და არატრადიციული მასალების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი განყოფილების გამგე 05/03/2011
11 თსუ, ფიზიკის ფაკულტეტი, მიკრლოელექტრონიკის ლაბორატორია მეცნიერ-თანამშრომელი 04/17/2002 09/20/2003
12 თსუ, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქიმიის მიმართულება მიწვეული პედაგოგი 03/01/2013 06/30/2013
13 სტომატოლოგიური კომპანია ”დენტ-სტალი” პროდუქციის ინჟინერი 02/10/2004 07/27/2005
14 შაფარიკის უნივერსიტეტი, სლოვაკეთი პოსტდოქტორული მკვლევარი 02/01/2008 12/30/2008

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Synthesis and Investigation of Iodomethylenetrialkyl(aryl) arsonium tetrafluoroborates(III) 2002
2 Oxidation of iodomethylenetrialkyl(aryl) arsonium iodides with gaseous chlorine 2002
3 Quantitative determination of arsenic and boron at their joint presence in compounds 2002
4 Study of Biocide Properties of Iodmethylenealkyl(aryl) arsonium iodides 2004
5 Antibacterial Properties of Some Quaternary Arsonium Nitrates 2004
6 Exchange of Bromine-ion in carboxymethylenphenylalkyl(aryl)aqrsinium bromides by nitrate-ion 2005
7 Interaction Products of Methyleniodide with Tertiary Arsines 2005
8 Complexes of iodmethylenetrialkyl(aryl)arsonium iodides and nitrates with iodoform 2006
9 Alkylation of Some Tertiary Arsines with Methylene Bromide and Subsequent Anion Exchange 2006
10 Volumetric Determination of Arsenic and Nickel in Aqueous Solutions 2006
11 Synthesis of 2-Bromethyltrialkyl¬(aryl)¬arsonium Bromides 2008
12 Neutralization of Arsenic-containing Waste 2008
13 Neutralization of Arsenic-containing Waste 2008
14 Synthesis and Biological Activity of Certain Derivatives of Selenoglucosides 2009
15 Synthesis, crystal structures and spectroscopic properties of three Zn-cyclen-aminoacid complexes with new macrocyclic configurations 2009
16 Synthesis, Biocide Properties and Crystal Structures of Some Arsonium Polyiodides for Antibiocorrosive Conservers 2011
17 Utilization of IR spectral detailed analysis for coordination mode determination in novel Zn-cyclen-aminoacid complexes 2011
18 Aminoacids binding to Zn2+-cyclen molecular receptor in aqueous solution 2011
19 Synthesis and characterization of novel bis-arsenic complexes 2011
20 Arsenobetaines – potential bidentate ligands and optimized crystal structure of new metal(II)-arsenic hybrid compounds 2014
21 Synthesis and antioxidant activity of DOPA peptidomimetics by a novel IBX mediated aromatic oxidative functionalization 2015
22 Synthesis and in vitro Cytotoxicity Testing of New Cyclen-Peptide Conjugations 2016
23 Some Coordination Compounds of Arsenic and Stibium 2016