პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


არაბული ლილი

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თსუ ქიმიის ქიმიის მაგისტრი /
2 თსუ ქიმიის ქიმიის მაგისტრი /
3 თსუ ქიმიის ქიმიის ბაკალავრი 07/31/1998/
4 თსუ ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი 03/24/2004/
5 თსუ ქიმიის ქიმიის მეცნ. კანდიდატი 06/24/2004/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 იეგიელონის უნივერსიტეტი, პოლონეთი პოსტდოკ მკვლევარი 11/01/2009 11/30/2009
2 შაფარიკის უნივერსიტეტი, სლოვაკეთი პოსტდოქტორული მკვლევარი 02/01/2008 12/30/2008
3 მიჩიგანის უნივერსიტეტი, აშშ მიწვეული მეცნიერი 09/25/2010 11/30/2010
4 ბაბეშ-ბოლიაის უნივერსიტეტი, რუმინეთი პოსტდოქტორული მკვლევარი 05/15/2011 09/30/2011
5 მიჩიგანის უნივერსიტეტი, აშშ მიწვეული უფროსი მეცნიერი 11/01/2011 08/05/2012
6 ტუშას უნივერსიტეტი, იტალია პოსტდოქტორული მკვლევარი 08/30/2013 03/02/2014
7 მასარიკის უნივერსიტეტი, ჩეხეთი მიწვეული მეცნიერი 09/15/2014 12/24/2014
8 თსუ, არაორგანულ-ორგანული ნაერთებისა და არატრადიციული მასალების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი განყოფილების გამგე 05/03/2011
9 სტომატოლოგიური კომპანია ”დენტ-სტალი” პროდუქციის ინჟინერი 02/10/2004 07/27/2005
10 თსუ, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქიმიის მიმართულება მიწვეული პედაგოგი 03/01/2013 06/30/2013
11 თსუ, ქიმიის ფაკულტეტი ლაბორატორიის ასისტენტი 10/11/2003
12 თსუ, ფიზიკის ფაკულტეტი, მიკრლოელექტრონიკის ლაბორატორია მეცნიერ-თანამშრომელი 04/17/2002 09/20/2003
13 მასარიკის უნივერსიტეტი მიწვეული მეცნიერი 09/20/2014 12/18/2014
14 პრაღის ქიმიისა და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტი მეცნიერი 09/05/2015 02/02/2016

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Arsenobetaines – potential bidentate ligands and optimized crystal structure of new metal(II)-arsenic hybrid compounds 2014
2 Utilization of IR spectral detailed analysis for coordination mode determination in novel Zn-cyclen-aminoacid complexes 2011
3 Aminoacids binding to Zn2+-cyclen molecular receptor in aqueous solution 2011
4 Synthesis and characterization of novel bis-arsenic complexes 2011
5 Synthesis, crystal structures and spectroscopic properties of three Zn-cyclen-aminoacid complexes with new macrocyclic configurations 2009
6 Synthesis, Biocide Properties and Crystal Structures of Some Arsonium Polyiodides for Antibiocorrosive Conservers 2011
7 Synthesis and Biological Activity of Certain Derivatives of Selenoglucosides 2009
8 Synthesis of 2-Bromethyltrialkyl¬(aryl)¬arsonium Bromides 2008
9 Neutralization of Arsenic-containing Waste 2008
10 Neutralization of Arsenic-containing Waste 2008
11 Volumetric Determination of Arsenic and Nickel in Aqueous Solutions 2006
12 Synthesis and Investigation of Iodomethylenetrialkyl(aryl) arsonium tetrafluoroborates(III) 2002
13 Oxidation of iodomethylenetrialkyl(aryl) arsonium iodides with gaseous chlorine 2002
14 Quantitative determination of arsenic and boron at their joint presence in compounds 2002
15 Study of Biocide Properties of Iodmethylenealkyl(aryl) arsonium iodides 2004
16 Exchange of Bromine-ion in carboxymethylenphenylalkyl(aryl)aqrsinium bromides by nitrate-ion 2005
17 Complexes of iodmethylenetrialkyl(aryl)arsonium iodides and nitrates with iodoform 2006
18 Antibacterial Properties of Some Quaternary Arsonium Nitrates 2004
19 Alkylation of Some Tertiary Arsines with Methylene Bromide and Subsequent Anion Exchange 2006
20 Interaction Products of Methyleniodide with Tertiary Arsines 2005
21 Synthesis and antioxidant activity of DOPA peptidomimetics by a novel IBX mediated aromatic oxidative functionalization 2015
22 Synthesis and in vitro Cytotoxicity Testing of New Cyclen-Peptide Conjugations 2016