თუ სწავლა გინდა
   
არაბული ლილი

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი


ბიო

ლილი არაბული - საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და მიენიჭა ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატის აკადემიური ხარისხი. ლილი არაბულს აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება სამეცნიერო კვლევების მიმართულები და ასევე არის არაერთი სამეცნიერო სტატიის ავტორი.