თუ სწავლა გინდა
   
სუპატაშვილი თამრიკო

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი


ბიო

სუპატაშვილი თამრიკო- მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლაში ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის მაგისტრი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის აკადემიური დოქტორი. ხარისხის კონტროლის ლაბორანტი ვიმ ბილ დან საქართველოში 2012 წლიდან.