თუ სწავლა გინდა
   
სუპატაშვილი თამრიკო

მოწვეული ლექტორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქიმიის ფაკულტეტი ქიმიკოსი /
2 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქიმიის მაგისტრი /
3 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სამშენებლო აკადემიური დოქტორი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ვიმ ბილ დან საქართველო ხარისხის კონტროლის ლაბორანტი 12/17/2012
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მეცნიერ თანამშრომელი 12/05/2006
3 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი მიწვეული სპეციალისტი 10/05/2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი